Övergripande säkerhet tillsammans #1: Ordförandes hälsning

Bästa åhörare! Kriser brukar komma överraskande, och visa att antagandena kring beredskapen … Fortsätt läsa ”Övergripande säkerhet tillsammans #1: Ordförandes hälsning”

Säkerhetskommittén deltar i Hanaholmen-initiativet

Hanaholmen-initiativet är ett sektoröverskridande bilateralt krisberedskapsprogram, som skall stärka den civila krishanteringsförmågan i … Fortsätt läsa ”Säkerhetskommittén deltar i Hanaholmen-initiativet”

Hållbara matsystem är den nationella och globala säkerhetens hörnstenar

Den dagliga maten, och antagandet om att den finns att få utan … Fortsätt läsa ”Hållbara matsystem är den nationella och globala säkerhetens hörnstenar”

Gemensamt framåt, utvecklandes beredskapen

Ursprungligen publicerad 3.12.2020 i Försvarskursföreningens tidning Maanpuolustus (länk) med ingressen ”Säkerhetskommitténs blick är … Fortsätt läsa ”Gemensamt framåt, utvecklandes beredskapen”

Att kontrollera och leda störningssituationer – tankar från coronavåren

Hanteringen av mångfacetterade och snabbt eskalerande störningssituationer kräver att man kan reagera … Fortsätt läsa ”Att kontrollera och leda störningssituationer – tankar från coronavåren”