Material

Säkerhetsutskottet publicerar regelbundet forskningsmaterial baserat på det övergripande säkerhetsområdet och till exempel seminarier rapporterar. Elektroniska versioner kan hämtas här, tillgång till tryckta versioner kan begäras av säkerhetskommitténs sekretariat.

Publikationer

Säkerhetskommittén publikationer kan laddas ned elektroniskt. Läs mer >>

 

Ordlista om övergripande säkerhet

I den uppdaterade Ordlista Ordlistan beskriver begreppet Concept Notes och Concept Charts begreppet 190 koncept. Läs mer >>