Säkerhetskommittén – medlemmar

Ordförande

Kanslichef Jukka Juusti, försvarsministeriet

 

Statssekreterare Paula Lehtomäki, statsrådets kansli

Kanslichef Jukka Siukosaari, republikens presidents kansli

Statssekreterare Peter Stenlund, utrikesministeriet

Kanslichef Pekka Timonen, justitieministeriet

Kanslichef Jukka Aalto, inrikesministeriet

Statssekreterare, Martti Hetemäki, finansministeriet

Kanslichef Anita Lehikoinen, undervisnings- och kulturministeriet

Kanslichef Jaana Husu-Kallio, jord- och skogsbruksministeriet

Kanslichef Harri Pursiainen, kommunikationsministeriet

Kanslichef Jari Gustafsson, arbets- och näringsministeriet

Kanslichef Päivi Sillanaukee, social- och hälsovårdsministeriet

Kanslichef Hannele Pokka, miljöministeriet

Räddningsöverdirektör Esko Koskinen, inrikesministeriet

Polisöverdirektör Seppo Kolehmainen, Polisstyrelsen

Chefen för huvudstaben, generallöjtnant Timo Kivinen, Försvarsmakten

Chefen för Gränsbevakningsväsendet, generallöjtnant Jaakko Kaukanen

Generaldirektör Antti Hartikainen, Tullen

Verkställande direktör Raimo Luoma, Försörjningsberedskapscentralen

 

Sakkunniga

 

Statssekreteraren för EU-ärenden, Kare Halonen, statsrådets kansli

Statsrådets kommunikationsdirektör, Päivi Anttikoski, statsrådets kansli

Ordförande Ole Johansson, försörjningsberedskapsrådet

Ordförande Simo Weckstén, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland

Chef Antti Pelttari, Skyddspolisen