Säkerhetskommittén – medlemmar

Ordförande

Kanslichef Jukka Juusti, försvarsministeriet

Statssekreterare Henrik Haapajärvi, statsrådets kansli

 

Medlemmar

Kanslichef Jukka Siukosaari, republikens presidents kansli

Statssekreterare Matti Anttonen, utrikesministeriet

Kanslichef Pekka Timonen, justitieministeriet

Kanslichef Kirsi Pimiä, inrikesministeriet

Statssekreterare Juha Majanen, finansministeriet

Kanslichef Anita Lehikoinen, undervisnings- och kulturministeriet

Kanslichef Jaana Husu-Kallio, jord- och skogsbruksministeriet

Kanslichef Harri Pursiainen, kommunikationsministeriet

Kanslichef Raimo Luoma, arbets- och näringsministeriet

Kanslichef Kirsi Varhila, social- och hälsovårdsministeriet

Kanslichef Juhani Damski, miljöministeriet

Räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka, inrikesministeriet

Polisöverdirektör Seppo Kolehmainen, Polisstyrelsen

Chefen för huvudstaben, generallöjtnant Eero Pyötsiä, Försvarsmakten

Chefen för Gränsbevakningsväsendet, generalmajor Pasi Kostamovaara

Generaldirektör Hannu Mäkinen, Tullen

Direktör Janne Känkänen, Försörjningsberedskapscentralen

Chef Antti Pelttari, Skyddspolisen

 

Sakkunniga

Statssekreteraren för EU-ärenden, Kare Halonen, statsrådets kansli

Statsrådets kommunikationsdirektör, Päivi Anttikoski, statsrådets kansli

Ordförande Jukka Ruusunen, försörjningsberedskapsrådet

Ordförande Mika Hannula, Försvarsutbildningsföreningen MPK