Säkerhetskommittén – medlemmar

Ordförande

Kanslichef Jukka Juusti, försvarsministeriet

 

Statssekreterare Raimo Luoma, statsrådets kansli

Kanslichef Jukka Siukosaari, republikens presidents kansli

Statssekreterare Matti Anttonen, utrikesministeriet

Kanslichef Pekka Timonen, justitieministeriet

Kanslichef Ilkka Salmi, inrikesministeriet

Statssekreterare, Martti Hetemäki, finansministeriet

Kanslichef Anita Lehikoinen, undervisnings- och kulturministeriet

Kanslichef Jaana Husu-Kallio, jord- och skogsbruksministeriet

Kanslichef Harri Pursiainen, kommunikationsministeriet

Kanslichef Jari Gustafsson, arbets- och näringsministeriet

Kanslichef Päivi Sillanaukee, social- och hälsovårdsministeriet

Kanslichef Hannele Pokka, miljöministeriet

Räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka, inrikesministeriet

Polisöverdirektör Seppo Kolehmainen, Polisstyrelsen

Chefen för huvudstaben, generallöjtnant Timo Kivinen, Försvarsmakten

Chefen för Gränsbevakningsväsendet, generallöjtnant Ilkka Laitinen

Generaldirektör Hannu Mäkinen, Tullen

tf. verkställande direktör, Asko Harjula, Försörjningsberedskapscentralen

Chef Antti Pelttari, Skyddspolisen

Sakkunniga

 

Statssekreteraren för EU-ärenden, Kare Halonen, statsrådets kansli

Statsrådets kommunikationsdirektör, Päivi Anttikoski, statsrådets kansli

Ordförande Jukka Ruusunen, försörjningsberedskapsrådet

Ordförande Simo Weckstén, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland