Säkerhetskommitténs sekretariat – uppgifter

I anslutning till försvarsministeriet har Säkerhetskommittén ett sekretariat med personal i huvudsyssla och mångsidig representation av beredskapsexpertis från olika samhällsområden.

Kommittén kan dessutom ha sekreterare i bisyssla. Ministerier kan anvisa tjänstemän till sekretariatet. Sekretariatet arbetar under ordförandens ledning och bistår presidiet och medlemmar samt sakkunniga, bereder kommittéärenden och verkställer kommittébeslut. Ärendena bereds tillsammans med sakkunniga från ämbetsverk i samarbete med behövliga ministerier. Sekretariatet fungerar även som ett sekretariat för möten som hålls av statsförvaltningens beredskapschefer och beredskapssekreterare.