Sekretariatet för säkerhetskommittén – medlemmar

Generalsekreterare Vesa Valtonen
Allmän sekreterare Jari Kielenniva
Regeringssekreterare Timo Kerttula
Specialforskare Pentti Olin
Specialforskare Antti Sillanpää
Sekreterare Jaana Hyytiä

Sekretariatets sekreterare i bisyssla:

Biträdande lägesbildskoordinator Jussi Hyysalo, statsrådets kansli
Konsultativ tjänsteman Merja Rapeli, social- och hälsovårdsministeriet
Analytiker Nuutti Nikula, Försörjningsberedskapscentralen
Beredskapssamordnare Hannu Tervo, inrikesministeriet
Konsultativ tjänsteman Pauli Kartano, finansministeriet
Överinspektör Tatu Giordani, kommunikationsministeriet
Organisationsrepresentant Jussi-Pekka Kotilainen, Försvarsutbildningsföreningen
Säkerhetschef Mika Kuronen, Tullen