Sekretariatet för säkerhetskommittén – medlemmar

Generalsekreterare Vesa Valtonen
Regeringsråd Timo Kerttula
Allmän sekreterare Christian Perheentupa
Specialforskare Jouni Pousi
Specialforskare Antti Sillanpää
Sekreterare Jaana Hyytiä

Sekretariatets sekreterare i bisyssla:

Beredskapssekreterare Sampo Kemppainen, statsrådets kansli
Specialist Lasse Ilkka, social- och hälsovårdsministeriet
Analytiker Nuutti Nikula, Försörjningsberedskapscentralen
Beredskapssamordnare Laura Naumanen, inrikesministeriet
Informationsadministration sakkunnig Ilpo Litmanen, finansministeriet
Överinspektör Tatu Giordani, kommunikationsministeriet
Organisationsrepresentant Ilona Hatakka
Säkerhetschef Mika Kuronen, Tullen
Speciell sakkunnig Aleksi Kuutio, försvarsministeriet
Utvecklingschef för räddningväsendet Vesa-Pekka Tervo, Kommunförbundet