Sekretariatet för säkerhetskommittén – medlemmar

Generalsekreterare Vesa Valtonen
Äldre regeringssekreterare Jenni Herrala
Allmän sekreterare Christian Perheentupa
Specialforskare Jouni Pousi
Specialforskare Antti Sillanpää
Sekreterare Jaana Hyytiä

Sekretariatets sekreterare i bisyssla:

Biträdande lägesbildskoordinator Sampo Kemppainen, statsrådets kansli
Specialist Lasse Ilkka, social- och hälsovårdsministeriet
Analytiker Nuutti Nikula, Försörjningsberedskapscentralen
Beredskapssamordnare Niina Koivisto, inrikesministeriet
Konsultativ tjänsteman Pauli Kartano, finansministeriet
Överinspektör Tatu Giordani, kommunikationsministeriet
Organisationsrepresentant Veera Vanhanen, Försvarsutbildningsföreningen
Säkerhetschef Mika Kuronen, Tullen