Sekretariatet för säkerhetskommittén – medlemmar

Generalsekreterare Petri Toivonen
Äldre regeringssekreterare Teija Pellikainen
Allmän sekreterare Christian Perheentupa
Specialforskare Jouni Pousi
Specialforskare Pasi Eronen
Sekreterare Jaana Hyytiä

Sekretariatets sekreterare i bisyssla:

Speciell sakkunnig Kalle Kallio, statsrådets kansli
Specialist Lasse Ilkka, social- och hälsovårdsministeriet
Analytiker Nuutti Nikula, Försörjningsberedskapscentralen
Beredskapssamordnare Laura Naumanen, inrikesministeriet
Specialist Ilpo Litmanen, finansministeriet
Organisationsrepresentant Ilona Hatakka
Säkerhetschef Mika Kuronen, Tullen
Speciell sakkunnig Aleksi Kuutio, försvarsministeriet