Säkerhetskommittén
Försvarsministeriet
Södra Magasinsgatan 8
PB 31, 00131 HELSINGFORS

Telefon: +358 295 16001
tk@turvallisuuskomitea.fi

mosa

Säkerhetskommittén

Säkerhetskommittén

Säkerhetskommittén är ett permanent och bredbasigt samarbetsorgan för förebyggande beredskap som anknyter till den övergripande säkerheten

Säkerhetskommittén är verksam i samband med försvarsministeriet. Den har till uppgift att bistå statsrådet och ministerierna. Säkerhetskommittén är vid behov sakkunnigorgan vid olika störnings-situationer i samhället.

Säkerhetskommittén fortsätter det arbete som Säkerhets- och försvarskommittén utförde på sektorn finsk övergripande säkerhet och beredskap. Säkerhetskommittén svarar för en säkerhetsstrategi för samhället, som sammanjämkar statens, kommunernas, organisationernas och näringslivets beredskap i olika säkerhetssituationer. Kommittén följer och sammanjämkar också verkställandet av den nya cybersäkerhetsstrategin.

Sekretariatet för Säkerhetskommittén

Generalsekreterare Vesa Valtonen
Allmänna sekreteraren Jari Kielenniva
Regeringssekreterare Timo Kerttula
Specialforskare Pentti Olin
MCDC-samordnar Juha-Antero Puistola
Sekreterare Jaana Hyytiä
 

Sekretariatets sekreterare i bisyssla:

Biträdande lägesbildskoordinator Jussi Hyysalo, Statrådets kansli
Konsultativ tjänsteman Merja Rapeli, SHM
Specialsakkunnig Nuutti Nikula, Försörjningsberedskapscentralen
Beredskapssamordnare Hannu Tervo, IM
Konsultativ tjänsteman Pauli Kartano, FM
Tullöverinspektör Janne Serni, Tullen
Överinspektör Tatu Giordani, kommunikationsministerium
Representant för organisationer, Irina Olkkonen, MPK

tk footer valk

 

 

Säkerhetskommittén
Försvarsministeriet
Södra Magasinsgatan 8
PB 31, 00131 HELSINGFORS

Telefon: +358 295 16001
Telefax: 09 160 88244

Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.