Säkerhetskommittén
Försvarsministeriet
Södra Magasinsgatan 8
PB 31, 00131 HELSINGFORS

Telefon: +358 295 16001
tk@turvallisuuskomitea.fi

mosa

Näringslivet

En stor del av samhällets nödvändiga resurser innehas av privata företag. Sådana resurser är till exempel många kraftverk, trafikmedel, hälsotjänster och datakommunikationsnät. Också ekonomin fungerar långt med privata företags insatser och i många kommuner har produktionen av bastjänster getts ut till företag. Därför är det nödvändigt att näringslivet är med och tryggar samhällets handlingsförmåga också för händelse av kriser.

Många företag vill på eget initiativ vara med och upprätthålla säkerheten i samhället, efter-som en stabil och förutsägbar verksamhetsmiljö är en förutsättning för en framgångsrik före-tagsverksamhet. Sådana företag som är viktiga med tanke på samhällets funktion, såsom trafikidkare, banker och dagligvarubutiker, åläggs med stöd av lag att bereda sig på kriser.

I Finland samordnas näringslivets beredskap av Försörjningsberedskapscentralen som styrs av arbets- och näringsministeriet.

tk footer valk

 

 

Säkerhetskommittén
Försvarsministeriet
Södra Magasinsgatan 8
PB 31, 00131 HELSINGFORS

Telefon: +358 295 16001
Telefax: 09 160 88244

Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.