Säkerhetskommittén
Försvarsministeriet
Södra Magasinsgatan 8
PB 31, 00131 HELSINGFORS

Telefon: +358 295 16001
tk@turvallisuuskomitea.fi

mosa

TK porttitunnusVad är Säkerhetskommittén?

Säkerhetskommittén inledde sin verksamhet i februari 2013. Säkerhetskommittén bistår statsrådet och ministerierna i vittomfattande ärenden som gäller den övergripande säkerheten. Kommittén bevakar utvecklingen i Finlands säkerhetspolitiska omgivning och samhälle och samordnar den föregripande beredskap som sammanhänger med den övergripande säkerheten. Med uppgifternas och verksamhetens principer kan man bekanta sig närmare genom att läsa förordningen om Säkerhetskommittén. I Säkerhetskommitténs sammansättning ingår totalt 19 medlemmar och 3 sakkunniga inom de olika förvaltningsområdena, myndigheterna och näringslivet.

Principerna för den övergripande säkerheten

Det finska samhällets vitala funktioner och principerna för den övergripande säkerheten har definierats i en säkerhetsstrategi för samhället från år 2010. Målen med verkställandet av strategin, statsrådets principbeslut om den övergripande säkerheten, redogörelsen över Finlands säkerhets- och försvarspolitik och regeringsprogrammet är de viktigaste dokumenten som styr kommitténs verksamhet.

Säkerhetskommitténs verksamhet

Säkerhetskommittén sammanträder ungefär en gång i månaden. Dessutom arrangerar kommittén seminarier och hearingar tillsammans med organisationerna, näringslivet och andra samarbetsparter med målet att väcka debatt och samla in den kunskap som krävs för beslutsfattandet. Kommittén bereder utlåtanden och rekommendationer i ärenden som anknyter till den övergripande säkerheten, i allmänhet på begäran av det ansvariga ministeriet eller en annan medlem. Exempel på kommitténs verksamhet är Strategin för cybersäkerheten i Finland, som utarbetades i kommitténs handledning samt åtgärdsprogrammet för cyberstrategin.

På Säkerhetskommitténs webbplats berättas om kommitténs verksamhet och ställningstaganden. På detta sätt vill kommittén göra utvecklandet av den övergripande säkerheten känt och förbättra informationsutbytet med medborgarna och samarbetsparterna.

Ytterligare upplysningar ges vid Säkerhetskommitténs sekreteriat: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

tk footer valk

 

 

Säkerhetskommittén
Försvarsministeriet
Södra Magasinsgatan 8
PB 31, 00131 HELSINGFORS

Telefon: +358 295 16001
Telefax: 09 160 88244

Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.