Säkerhetskommittén
Försvarsministeriet
Södra Magasinsgatan 8
PB 31, 00131 HELSINGFORS

Telefon: +358 295 16001
tk@turvallisuuskomitea.fi

mosa

måndag, 24 april 2017 12:38

Internationella experter utvärderar Finlands beredskap för hot mot hälsan

En expertgrupp ska utvärdera hälsosäkerheten i Finland vid en exceptionellt omfattande internationell utvärdering den 27-31 mars. Experter från Världshälsoorganisationen WHO och andra organisationer utreder Finlands beredskap för omfattande hot mot hälsan, såsom till exempel influensapandemi, mikrobläkemedelsresistens eller andra lokala epidemier som hotar att få global spridning.

Utvärderingen stöder verkställandet av Världshälsoorganisationen WHO:s hälsoreglemente som har antagits av 196 av FN:s medlemsländer. Utvärderingarna har fått vind i seglen i och med den externa utvärderingsmekanism som togs i bruk 2016 och som även Finland aktivt har utvecklat för att stöda WHO.

I utvärderingen av olika länder som nu gäller hälsosäkerheten i Finland deltar en stor grupp olika myndigheter under styrning av Säkerhetskommittén. Myndigheterna har genomfört en täckande självutvärdering. Resultaten presenteras för en internationell extern utvärderingsgrupp under den vecka som börjar den 27 mars.

Den externa utvärderingen erbjuder Finland möjlighet att få oberoende information om hur landet har förberett sig inför olika situationer som hotar människors och djurs hälsa och miljö- och hälsoskyddet.

Utvärderingen avslutas med att den internationella utvärderingsgruppen ger rekommendationer med förslag till åtgärder för att myndigheterna ska kunna utveckla hälsosäkerheten i Finland. Utgående från utvärderingen upprättar olika myndigheter i samarbete en plan som säkerställer både människors och djurs hälsa och miljö- och hälsoskyddet. Samarbetet mellan myndigheter och den övergripande säkerheten som en modell för den finländska beredskapen förbättras.

Finland deltar aktivt i utvecklandet av hälsosäkerheten

Utvärderingen av hälsosäkerheten i Finland är en del av ett större internationellt utvärderingsförfarande och den första i EU-området. Hittills har utvärderingar gjorts i över 30 länder. Finland har varit med och utvecklat utvärderingsprocessen och finländska experter har deltagit aktivt i utvärderingarna av hälsosystemen i olika länder.

Utvärderingsgruppen publicerar resultaten av Finlands utvärdering och utvecklingsförslagen fredagen den 31 mars 2017 i Helsingfors kl. 15.30. Det är möjligt att följa evenemanget på webben http://videonet.fi/web/stm/20170327/
Hälsosäkerheten i Finland ska utvärderas i mars och vad innebär det? (på finska)

JEE Alliance websidan

Ytterligare information: Anni Virolainen-Julkunen, medicinalråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn +358 2951 63324, Sebastian Hielm, livsmedelssäkerhetsdirektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn +358 295 162305, Anne-Sofie Pesola, informatör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn +358 2951 63625

tk footer valk

 

 

Säkerhetskommittén
Försvarsministeriet
Södra Magasinsgatan 8
PB 31, 00131 HELSINGFORS

Telefon: +358 295 16001
Telefax: 09 160 88244

Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.