Säkerhetskommittén
Försvarsministeriet
Södra Magasinsgatan 8
PB 31, 00131 HELSINGFORS

Telefon: +358 295 16001
tk@turvallisuuskomitea.fi

mosa

tisdag, 25 april 2017 07:20

Säkerhetskommittén driver på projekt som förbättrar cybersäkerheten

Säkerhetskommittén gav den 20 april 2017 ut ett verkställighetsprogram för Finlands cybersäkerhetsstrategi, i vilket den offentliga förvaltningens betydande projekt och åtgärder som förbättrar cybersäkerheten åren 2017?2020 har sammanställts.

Programmet har delats upp på tre helheter, av vilka den första innehåller åtgärder i anknytning till ledning, författningar och andra åtgärder som inte är av teknisk art. I den andra helheten finns förbättringsåtgärder i anknytning till digitala tjänster och i den tredje åtgärder av fortgående art, såsom frågor som är förknippade med utbildning, forskning och övningar.

Det nya verkställighetsprogrammet har sammanställts på så sätt att en bilateral dialog har förts med innehavaren av varje åtgärd så att var och en verkligen är beredd att engagera sig i, främja och ge resurser till åtgärden i fråga, berättar ordföranden för säkerhetskommittén, kanslichef Jukka Juusti.

I programmet ingår också en uppföljningsmekanism. Målet är att i samband med den årliga utvärderingen följa upp hur åtgärderna framskrider. I och med detta blir bilden av tillståndet i den finska cybersäkerheten mera exakt. Genom uppföljningen kan åtgärderna omarbetas så att de betjänar målet.

En ny cyberguide för hemmet Kodin kyberopas hjälper medborgarna att navigera säkert på nätet

Säkerhetskommittén har nu publicerat guiden Kodin kyberopas, som skrivits av redaktör Jaana Laitinen och som hjälper medborgarna att navigera tryggt på internet. Guiden är ett grundläggande verk för alla som rör sig på nätet.

Cyberguiden för hemmet ger vägledning förutom i hur man skyddar datorn, nätet och de intelligenta hushållsmaskinerna, också i hur man betalar och uträttar ärenden på ett tryggt sätt i näthandeln. Vidare finns det konkreta råd om hur man navigerar i de sociala medierna, hur man känner igen bedragare, hur man skyddar integriteten samt vägledning för situationer då något illa redan har hunnit inträffa.

Det är utan vidare bra att vara medveten om riskerna med att röra sig på internet, men ännu viktigare är det att njuta av den glädje och nytta som de digitala tjänsterna ger.

Verkställighetsprogrammet för Finlands cybersäkerhetsstrategi 2017-2020 och cyberguiden för hemmet finns på finska på Säkerhetskommitténs webbplats på adressen www.turvallisuuskomitea.fi, under punkten Materiaalit.
Ytterligare upplysningar ger Säkerhetskommitténs generalsekreterare Vesa Valtonen, tfn 0295 140700, och specialforskare Pentti Olin, tfn 0295 140704.

tk footer valk

 

 

Säkerhetskommittén
Försvarsministeriet
Södra Magasinsgatan 8
PB 31, 00131 HELSINGFORS

Telefon: +358 295 16001
Telefax: 09 160 88244

Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.