Säkerhetskommittén
Försvarsministeriet
Södra Magasinsgatan 8
PB 31, 00131 HELSINGFORS

Telefon: +358 295 16001
tk@turvallisuuskomitea.fi

mosa

måndag, 08 maj 2017 12:38

Säkerhetsstrategin för samhället 2017 sänds på remiss

Säkerhetskommittén godkände att säkerhetsstrategin för samhället presenteras för regeringen. Efter presentationen i maj inleds ett omfattande remissförfarande, som pågår till mitten av augusti. Säkerhetskommittén samlades måndagen den 8 maj 2017 till sitt fjärde möte under året. Huvudteman för mötet var en lägesöversikt över säkerhetsstrategin för samhället och en presentation av strategin för den inre säkerheten som verkställer säkerhetsstrategin. Vidare fick kommittén höra en presentation av förberedelserna gällande ett europeiskt kompetenscentrum för motverkande av hybridhot samt av resultaten från en internationell utvärdering av hälsosäkerheten IHR-JEE som genomfördes i slutet av mars.

Flera medlemsbyten görs i Säkerhetskommittén. Organisationernas representant, ordföranden för Finlands Röda Kors Pertti Torstila och försvarsmaktens representant, viceamiral Kari Takanen var i dag för sista gången med på Säkerhetskommitténs möte. Den 1 juni ersätts de av räddningsdirektör Simo Wecksten, ordförande för Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK, som blir organisationernas representant, och av chefen för huvudstaben, generallöjtnant Timo Kivinen.

Säkerhetskommitténs generalsekreterare Vesa Valtonen presenterade ett utkast till uppdatering av säkerhetsstrategin för samhället 2017 och sade att ett remissförfarande nu ska inledas. Säkerhetskommittén godkände att säkerhetsstrategin för samhället presenteras för regeringen. Efter presentationen i maj inleds ett omfattande remissförfarande, som pågår till mitten av augusti. Vidare fick Säkerhetskommittén höra en översikt över strategin för den inre säkerheten, som presenterades av projektledare Kimmo Himberg från inrikesministeriet.

Matti Saarelainen, temporär direktör för europeiskt kompetenscentrum för motverkande av hybridhot, presenterade läget i fråga om hur långt förberedelserna inför centrumet har kommit. Social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Päivi Sillanaukee presenterade huvudpunkterna i resultaten av en internationell utvärdering av det finska hälsosäkerhetssystemets funktionsförmåga.

Säkerhetskommittén sammanträder nästa gång den 15 juni 2017.

tk footer valk

 

 

Säkerhetskommittén
Försvarsministeriet
Södra Magasinsgatan 8
PB 31, 00131 HELSINGFORS

Telefon: +358 295 16001
Telefax: 09 160 88244

Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.