Turvallisuuskomitean sihteeristö – jäsenet

Pääsihteeri Vesa Valtonen
Vanhempi hallitussihteeri Jenni Herrala
Yleissihteeri Jari Kielenniva
Erikoistutkija Jouni Pousi
Erikoistutkija Antti Sillanpää
Sihteeri Jaana Hyytiä

Sihteeristön sivutoimiset sihteerit:

Apulaistilannekuvakoordinaattori Sampo Kemppainen, VNK
Neuvotteleva virkamies Merja Rapeli, STM
Analyytikko Nuutti Nikula, HVK
Valmiuskoordinaattori Niina Koivisto, SM
Neuvotteleva virkamies Pauli Kartano, VM
Ylitarkastaja Tatu Giordani, LVM
Järjestöjen edustaja Irina Lönnqvist , MPK
Turvallisuuspäällikkö Mika Kuronen, Tulli