Verkostot

Kokonaisturvallisuuden ennakointiverkosto arvioi varautumisen kannalta merkittävien ilmiöiden kehittymistä. Verkoston tuottama tieto toimitetaan säännöllisesti päättäjien ja tutkijoiden käyttöön.

Hybridiasiantuntijaverkosto arvioi yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin kohdistuvia tahallisia vaikuttamisyrityksiä. Verkoston arviot käsitellään tarpeen mukaan Turvallisuuskomiteassa ja toimitetaan päättäjien ja tutkijoiden käyttöön.

Hybriditurvallisuuden tutkijaverkosto on hybridivaikuttamiseen erikoistuneiden tutkijoiden foorumi. Tavoitteena on tutkimustulosten välittäminen tutkijayhteisön sisällä ja tiedon välittäminen ennakoivaa varautumista varten.

Turvallisuustutkimuksen yhteistyöverkoston tehtävänä on seurata ja kehittää turvallisuustutkimuksen tilannetietoisuutta, sovittaa yhteen kokonaisturvallisuuden kehyksessä tehtävää turvallisuustutkimusta sekä tunnistaa yhteisiä tutkimustarpeita.

Kaikissa verkostoissa on kokonaisturvallisuuden konseptin mukainen viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen edustus.