Hybridi vastaan kokonaisturvallisuus -paneeli Suomi Areenassa perjantaina 20.7. klo 10

Turvallisuuskomitea järjestää Suomi Areenassa, Porissa perjantaina 20.7. paneelikeskustelun ”Hybridi vastaan kokonaisturvallisuus”. Paneelissa käydään fiktiivisin tapausesimerkein läpi sitä, miten kokonaisturvallisuus rakentuu, miten erilaisiin häiriötilanteisiin voidaan varautua ja miten valmiutta pidetään yllä.

Puhujina on joukko eturivin viestintä- ja turvallisuusasiantuntijoita.

Antti Pelttari, päällikkö, SUPO
Jukka Juusti, kansliapäällikkö, PLM
Kirsi Karlamaa, pääjohtaja, Viestintävirasto
Päivi Anttikoski, viestintäjohtaja, VNK
Seppo Kolehmainen, poliisiylijohtaja, Poliisi
Timo Kivinen, päällikkö, Pääesikunta

Tilaisuuden juontavat Turvallisuuskomitean sihteeristön pääsihteeri Vesa Valtonen ja Talouselämän toimittaja Matti Virtanen. Tulkaa paikalle kuuntelemaan tai seuratkaa keskustelua suorana Katsomossa.

Ohessa vielä tarkempaa tietoa keskustelijoista:

Antti Pelttari, päällikkö, SUPO – Poliisineuvos Antti Pelttari on Suojelupoliisin kahdeksas päällikkö. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen kandidaatti. Pelttari on työskennellyt Suojelupoliisin päällikkönä vuodesta 2011 alkaen. Hän on aiemmin työskennellyt mm. valtiosihteerinä ja ylijohtajana sisä-ministeriössä sekä valtiokuntaneuvoksena eduskunnan ulkoasiain- ja puolustusvaliokunnissa.

 

Jukka Juusti, kansliapäällikkö, PLM – Kansliapäällikkö Jukka Juusti on tehnyt mittavan uran puolustushallinnossa ja kansainvälisissä tehtävissä. Aiemmin hän on muun muassa toiminut puolustusvoimien sotatalouspäällikkönä, puolustusvoimien pääinsinöörinä sekä sotavarustepäällikkönä, Euroopan puolustusviraston materiaalijohtajana ja puolustusmateriaaliasiantuntijana Suomen erityisedustustossa NATO:ssa. Juusti on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon vuonna 1979 ja Master’s Degree in Defence Administration -tutkinnon Iso-Britanniassa vuonna 1989.

 

Kirsi Karlamaa, pääjohtaja, Viestintävirasto – Viestintäviraston pääjohtaja, diplomi-insinööri Kirsi Karlamaa on erityisesti kyberturvallisuuden ja digiyhteiskunnan palvelut mahdollistavien taajuuksien monipuolinen syväosaaja. Karlamaa tuntee tietoturva-asiat sekä viestintäteknologiat ja -verkot, jotka mahdollistavat tulevaisuuden palvelut kuten älyliikenteen. Viestintävirastossa Kirsi Karlamaa on työskennellyt vuodesta 2000 monipuolisissa asiantuntijatehtävissä ja yli kymmenen vuotta johtotehtävissä sekä pääjohtajan sijaisena. Teknillisessä korkeakoulussa Karlamaan diplomi-insinööriopintojen keskiössä olivat radiotekniikka, elektroniikka sekä avaruustiede.

Päivi Anttikoski, viestintäjohtaja, VNK – Päivi Anttikoski on valtioneuvoston kanslian viestintäjohtaja ja osastopäällikkö. Hän vastaa työssään pääministerin ja hallituksen viestinnästä, sekä koordinoi ja kehittää ministeriöiden ulkoista viestintää. Anttikoski on Turvallisuuskomitean jäsen ja toimii valtionhallinnon informaatiovaikuttamis-verkoston puheenjohtajana. Aiemmin Anttikoski on työskennellyt Helsingin Sanomien päätoimittajana vastuualueenaan digitaaliset sisällöt ja tuotteistukset, sekä MTV Uutisissa mm. uutispäätoimittajana, uutispäällikkönä ja politiikan toimittajana.

Seppo Kolehmainen, poliisiylijohtaja, Poliisi – Seppo Kolehmainen johtaa Suomen poliisia, joka on yksi maailman parhaista ja luotettavimmista. Hänen johdollaan poliisi turvaa kaikkia ja kaikkina aikoina. Kolehmainen on ollut poliisin palveluksessa yli 35 vuotta. Hän on myös kasvatustieteen ja valtiotieteen maisteri sekä oikeustieteen lisensiaatti.

 

Timo Kivinen, kenraaliluutnantti, Pääesikunnan päällikkö – Kenraaliluutnantti Timo Kivinen on palvellut pääesikunnan päällikkönä vuodesta 2017 lähtien. Hän on tehnyt pitkän uran puolustushallinnossa ja on toiminut aiemmin muun muassa puolustusvoimien strategiapäällikkönä, Karjalan prikaatin komentajana ja sotilasasiamiehenä Budapestissa sekä apulaisosastopäällikkönä pääesikunnassa. Hänelle on myönnetty Suomen Leijonan Komentajamerkki ja sotilasansiomitali.

Juontajat:

Vesa Valtonen, pääsihteeri, TK:n sihteeristö – Vesa Valtonen on Turvallisuuskomitean pääsihteeri, sotatieteiden tohtori ja yleisesikuntaupseeri. Hän on palvellut muun muassa pataljoonan komentajana Karjalan prikaatissa ja tutkijana Maanpuolustus-korkeakoulussa. Valtonen on kokonaisturvallisuuden ja turvallisuustoimijoiden yhteistyön asiantuntija.

 

 

Matti Virtanen, toimittaja, Talouselämä – Virtanen on kokenut toimittaja, joka on uransa aikana työskennellyt sekä printtimedian että television puolella. Hän työskenteli pitkään Yleisradiossa ja juonsi muun muassa A-Studiota. Nykyään Virtanen toimii Talouselämän toimittajana.

 

Yhteiskunnan turvallisuus 2017 -raportti valmistui

Turvallisuuskomitea seuraa ja arvioi yhteiskunnan varautumista ja raportoi siitä vuosittain Tasavallan presidentille ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittiselle ministerivaliokunnalle. Valiokunta käsitteli raporttia 6.4.2018. Raportissa esitetään kaikkien ministeriöiden sekä Turvallisuuskomitean, elinkeinoelämän ja järjestöjen edustajien analyysit toimintaympäristön muutosten, varautumisen kehittymisen, häiriötilanteiden hallinnan ja resurssien näkökulmista. Raporttiin on lisätty uutena kokonaisuutena ennakointi. Arvion muodostama tilannekuva tukee kokonaisturvallisuuden kehittämistä.

Viime vuonna vältyttiin yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja uhkaavilta merkittäviltä häiriötilanteilta.  Yleiseen turvallisuudentunteeseen vaikuttaneet haasteellisimmat häiriötilanteet olivat Turussa elokuussa 2017 tapahtuneet puukotukset, joita tutkitaan terroristisessa tarkoituksessa tehtyinä murhina sekä niiden yrityksinä sekä sähköisiin palveluihin kohdistuneet useat tietoverkkohyökkäykset, erityisesti terveysalalla.

Kokonaisturvallisuutta kehitettiin päivittämällä Yhteiskunnan turvallisuusstrategia (YTS). Strategian yleisen osan kirjoittaminen konseptiksi selkiyttää suomalaisen varautumisen mallin esittelyä kansallisesti ja kansainvälisesti. Lisäksi päivitettiin Suomen kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelma. Hallinnonaloilla kehitettiin viranomaisten toimivaltuuksiin liittyvää lainsäädäntöä, laadittiin strategioita sekä toimeenpano-ohjelmia ja edistettiin käytännön yhteistoimintaa lukuisissa harjoituksissa.

Kuluvana vuotena varautumista kehitetään erityisesti kyberturvallisuuden johtamisen ja finanssialan varautumisen osalta.

Linkki tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksen tiedotteeseen.