Järjestöt

Järjestöjen rooli häiriötilanteisiin varautumisessa ja onnettomuuksien hallinnassa on merkittävä. Järjestöillä on vankkaa erityisosaamista, kokemusta vapaaehtoistoiminnan johtamisesta ja valmiudet tuottaa erityisiä kriisipalveluita. Järjestöjen rooli henkisen kriisinkestävyyden ylläpitämisessä on huomattava. Lisäksi järjestöt kanavoivat ihmisten auttamishalua, ja koordinoivat mm. vapaaehtoistoimintaa viranomaisten avuksi.

Suomen pelastusalan keskusjärjestö SPEK tuottaa tietoa varautumisesta ja edistää osaltaan kansalaisten varautumistaitoja. SPEK:n kotivara -ohjeet löytyvät täältä.

SPEK ylläpitää myös Kodinturvaopas –sivustoa, joka antaa ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseen ja vaaratilanteissa toimimiseen.

SPEK:n ja Huoltovarmuuskeskuksen ylläpitämä 72-tuntia -sivusto kokoaa yhteen kansalaisten varautumisen ohjeistuksia.

Marttaliitto edistää kansalaisten omavaraisuutta opettamalla arjen taitoja ja jakamalla tietoa varautumisesta.

Suomen Punainen Risti toimii viranomaisten apuna erilaisissa onnettomuus- ja kriisitilanteissa ja kouluttaa kansalaisia varautumaan niihin.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK on maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja. MPK on puolustusvoimien strateginen kumppani, joka tekee yhteistyötä kokonaisturvallisuusalan viranomaisten ja järjestöjen kanssa.