Sihteeristö

Turvallisuuskomitealla on puolustusministeriön yhteydessä toimiva päätoiminen sihteeristö, jossa on edustettuna monipuolisesti yhteiskunnan eri alojen varautumisen asiantuntemusta.

Lisäksi komitealla voi olla sivutoimisia sihteereitä. Ministeriöt voivat myös osoittaa virkamiehiään sihteeristöön. Sihteeristö toimii suoraan puheenjohtajan johdossa ja avustaa puheenjohtajistoa ja jäseniä sekä asiantuntijoita, valmistelee komitealle kuuluvat asiat sekä panee osaltaan toimeen komitean tekemät päätökset. Komitealle käsiteltäviksi tuotavat asiat valmistellaan yhteistyössä tarvittavien ministeriöiden ja virastojen asiantuntijoiden kanssa. Sihteeristö toimii myös valtionhallinnon valmiuspäälliköiden ja valmiussihteerien kokousten sihteeristönä.

Jäsenet

Pääsihteeri Petteri Korvala
Vanhempi hallitussihteeri Aino Lehto
Yleissihteeri Christian Perheentupa
Erityisasiantuntija Mari Aro
Erityisasiantuntija Mirva Ojala
Sihteeri Jaana Hyytiä

Korkeakouluharjoittelija Teemu Karhu

Turvallisuuskomitealla on lisäksi sivutoimisia sihteereitä.