Sihteeristö

Turvallisuuskomitealla on puolustusministeriön yhteydessä toimiva päätoiminen sihteeristö, jossa on edustettuna monipuolisesti yhteiskunnan eri alojen varautumisen asiantuntemusta.

Lisäksi komitealla voi olla sivutoimisia sihteereitä. Ministeriöt voivat myös osoittaa virkamiehiään sihteeristöön. Sihteeristö toimii suoraan puheenjohtajan johdossa ja avustaa puheenjohtajistoa ja jäseniä sekä asiantuntijoita, valmistelee komitealle kuuluvat asiat sekä panee osaltaan toimeen komitean tekemät päätökset. Komitealle käsiteltäviksi tuotavat asiat valmistellaan yhteistyössä tarvittavien ministeriöiden ja virastojen asiantuntijoiden kanssa. Sihteeristö toimii myös valtionhallinnon valmiuspäälliköiden ja valmiussihteerien kokousten sihteeristönä.

Jäsenet

Pääsihteeri Petri Toivonen
Hallitusneuvos Timo Kerttula
Yleissihteeri Christian Perheentupa
Erikoistutkija Jouni Pousi
Sihteeri Jaana Hyytiä
Asiantuntija Alexander Zilliacus
Asiantuntija Antti Kola
Korkeakouluharjoittelija Jesse Kosonen

Turvallisuuskomitealla on lisäksi sivutoimisia sihteereitä.