Maanpuolustuskurssit

Valtakunnallisten maanpuolustuskurssien tavoitteena on antaa johtavassa asemassa oleville siviili- ja sotilashenkilöille kokonaisnäkemys Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta, parantaa yhteiskunnan eri sektoreiden yhteistoimintaa poikkeusoloissa sekä edistää kokonaisturvallisuuden eri aloilla työskentelevien henkilöiden verkostoitumista.

Alueellisilla maanpuolustuskursseilla keskitytään aluehallinto- ja paikallistason varautumiseen yhteiskunnan häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Varautumisen osa-alueina käsitellään erityisesti puolustusvoimien toimintaa, väestönsuojelua, talouden huoltovarmuutta, viestintää sekä liikennettä. Kurssien turvallisuusnäkökulma on laaja ja kokonaisvaltainen.

Omalta osaltaan maanpuolustuskurssit edistävät alueen viranomaisten ja poikkeusoloissa keskeisiä tehtäviä hoitavien henkilöiden sekä heidän edustamiensa yhteisöjen yhteistoimintaa. Kurssitettavien kohderyhminä ovat johtavissa asemissa olevat sekä poikkeusoloihin varautumisen ja toiminnan kannalta keskeisissä tehtävissä toimivat henkilöt.

Lisätietoja löydät Maanpuolustuskurssien verkkosivuilta!