Blogi

Julkaistu

Ukrainan sota näkyy myös suomalaisten järjestöjen toiminnassa. Moni järjestö on tukenut sotaa … Jatka lukemista ”Järjestöt tukevat ihmisiä kriiseissäkin”

Julkaistu

  Suomi on monin tavoin edelläkävijä varautumiseen liittyvissä kysymyksissä. Kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamallilla, samoin … Jatka lukemista ”Kansainvälinen varautumisyhteistyö tukee kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamallia”

Julkaistu

  Häiriötilanteiden vaikutukset tuntuvat lähes aina kuntaa laajemmalla alueella, jolloin alueellinen yhteistyö … Jatka lukemista ”Alueilla tärkeä rooli varautumisen yhteensovittamisessa”

Julkaistu

Arvoisat kuulijat, vuosi lähenee loppuaan, ja niin myös Kokonaisturvallisuus yhdessä -kampanja. Olemme … Jatka lukemista ”Kokonaisturvallisuutta yhdessä #24: Kampanjan päätösvideo”

Julkaistu

Suomalainen järjestökenttä on sekä vahvuus että heikkous hybridivaikuttamisen torjunnassa. Siihen voidaan vaikuttaa … Jatka lukemista ”Järjestökenttä – hybridin ukemi ja ippon”

Julkaistu

Lapset kärsivät häiriö- ja kriisitilanteissa usein muita ryhmiä enemmän, koska eri kehitysvaiheissa … Jatka lukemista ”Lapset ja perheet on huomioitava varautumisessa”

Julkaistu

Yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaisesti varautuminen perustuu riskien arviointiin. Erilaiset varautumistoimenpiteet kuten valmiussuunnitelmat ja … Jatka lukemista ”Kokonaisturvallisuutta yhdessä #18: Riskiarvio varautumisen perustana”

Julkaistu

Huoltovarmuus on osa kokonaisturvallisuutta. Tavoitteena on, että väestön kannalta kriittiset yhteiskunnan toiminnot … Jatka lukemista ”Kokonaisturvallisuutta yhdessä #16: Huoltovarmuus on osa kokonaisturvallisuutta”

Julkaistu

Kotitalouksien varautumistaidot erilaisissa poikkeustilanteissa ovat tärkeä osa kokonaisturvallisuutta. Kun sähkökatko tulee myrskyn … Jatka lukemista ”Varautuminen vaatii taitoa”

Julkaistu

Suomalaista kokonaisturvallisuuden toimintatapaa ihaillaan muualla maailmalla. Se perustuu tiiviiseen yhteistyöhön viranomaisten, elinkeinoelämän … Jatka lukemista ”Kokonaisturvallisuutta yhdessä #14: Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus”

Julkaistu

Jokaisella suomalaisella on maanpuolustusvelvollisuus. Se konkretisoituu miehillä yksiselitteisesti kutsunnoissa ja sen jälkeen … Jatka lukemista ”Turvallisuuskoulutetuissa naisissa on paljon potentiaalia”

Julkaistu

Suomalaisen yhteiskunnan resilienssi tukeutuu vahvasti kansalaisten valmiuksiin ottaa vastuuta itsestään ja lähimmäisistään … Jatka lukemista ”Turvallisuus osana hyvinvointia – ja paikallisyhteisöt sen mahdollistajina?”

Julkaistu

Suomi on sitoutunut vahvasti sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla ilmastonmuutoksen hillintään ja … Jatka lukemista ”Kokonaisturvallisuutta yhdessä #11: Uusi ilmastolaki”

Julkaistu

Rajavartiolaitos – yhteiskunnan turvana kaikissa oloissa. Tämän pitkäaikaisen tunnuslauseemme sisältö on konkretisoitunut … Jatka lukemista ”Kokonaisturvallisuutta yhdessä #10: Rajaturvallisuus pandemian aikana”

Julkaistu

Laajamittaisten koko yhteiskuntaa koskevien kriisien hallinta edellyttää vahvaa yhteistyötä. Koronakriisin aikana olemme … Jatka lukemista ”Kokonaisturvallisuutta yhdessä #9: Kriiseistä oppiminen”

Julkaistu

Harjoitukset ovat yksi tärkeimmistä käytettävissä olevista työkaluista, joilla hybridiuhkien vaikutuksia voidaan lieventää. … Jatka lukemista ”Kokonaisturvallisuutta yhdessä #6: Harjoitukset hybridiuhkien torjunnassa”

Julkaistu

Yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaisesti, liikenne- ja viestintäministeriön strategisena tehtävänä on muun muassa viestintäverkkojen … Jatka lukemista ”Kokonaisturvallisuutta yhdessä #2: Kyberturvallisuus pandemiassa”

Julkaistu

Hyvät kuulijat! Kriiseillä on tapana yllättää ja osoittaa valmistautumista ohjanneet oletukset puutteelliseksi. … Jatka lukemista ”Kokonaisturvallisuutta yhdessä #1: Puheenjohtajan avajaistervehdys”

Julkaistu

Hanasaaren aloite on erinomainen lisä jo olemassa olevan yhteistyömme edelleen kehittämiseksi, Suomen … Jatka lukemista ”Turvallisuuskomitea osallistuu Hanaholmen-aloitteeseen”

Julkaistu

Artikkeli on alunperin julkaistu 3.12.2020 Maanpuolustuskurssiyhdistyksen Maanpuolustus-lehdessä (linkki) alaotsikolla ”Turvallisuuskomiteassa katse kohti … Jatka lukemista ”Yhdessä eteenpäin varautumista kehittäen”

Julkaistu

Monimuotoisten ja nopeasti kehittyvien häiriötilanteiden hallinta edellyttää oikea-aikaista ja joustavaa reagointia. Toiminnan … Jatka lukemista ”Häiriötilanteiden hallinta ja johtaminen – ajatuksia koronakeväästä”

Julkaistu

Ulkoministeriön yksi päätehtävistä on Suomen ja suomalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin turvaaminen. Ulkoministeriön … Jatka lukemista ”Ulkoministeriön pandemiavastaus”

Julkaistu

Noin puoli vuotta sitten 11.3. Maailman terveysjärjestö WHO julisti uuden koronaviruksen maailmanlaajuiseksi … Jatka lukemista ”Koronapandemian puolivuotispäivä”

Julkaistu

Neljän vuoden toimikauteni Turvallisuuskomitean pääsihteerinä päättyy heinäkuun lopussa. Sitä ennen olin komitean … Jatka lukemista ”Yhdessä tehty kestää”

Julkaistu

  Vuoden ensimmäinen puolisko on ollut rajaturvallisuuden kannalta peräti poikkeuksellinen. EU:n ulkorajoja … Jatka lukemista ”Rajaturvallisuutta poikkeusoloissa”

Julkaistu

Meneillään oleva pandemia on ollut poikkeuksellinen shokki monien aiemmin itsestään selviksi koettujen … Jatka lukemista ”Huoltovarmuus turvataan myös poikkeusoloissa”

Julkaistu

Puolustusvoimat varautuu normaalioloissa poikkeusoloja varten. Nyt Suomeen on ensimmäistä kertaa sotiemme jälkeen … Jatka lukemista ”Poikkeusolojen organisaatio poikkeusoloissa”

Julkaistu

Suomalaisilta löytyy turvallisuusosaamista. Yksilöillä ja järjestöillä, viranomaisista puhumattakaan, on huima määrä osaamista, … Jatka lukemista ”Turvallisuusosaaminen tuottaa kriisinsietokykyä”

Julkaistu

Vuosien ja vuosikymmenien varrella on Suomessa harjoiteltu lukemattomia kertoja erilaisia yhteiskunnan laajoja … Jatka lukemista ”Kokonaisturvallisuus tositestissä”

Julkaistu

Turvallisuus ja toisaalta myös sen tunne ovat suomalaisen demokratian ja hyvinvointiyhteiskunnan ydintä. … Jatka lukemista ”Luottamus viranomaisiin tukee turvallisuuden tunnetta”

Julkaistu

Kertasimme sihteeristössämme kulunutta vuotta ja havahduimme huomaamaan, kuinka paljon onkaan tapahtunut yhteisen … Jatka lukemista ”Mahtava varautumisvuosi takana”

Julkaistu

Suomessa kansalaisten luottamus viranomaisiin on maailmanmitassakin huippuluokkaa. Se on hieno tulos, josta … Jatka lukemista ”Liian hyvää brändin rakentamista?”

Julkaistu

  Turvallisuuden tunteemme on tänäkin syksynä järkkynyt monella tavalla. Suurvaltojen toiminta on … Jatka lukemista ”Miksi osallisuus on turvallisuuden peruskallio?”

Julkaistu

Kokonaisturvallisuudesta puhuttaessa ydinasiana on, ettei sisäistä ja ulkoista turvallisuutta voi erottaa toisistaan. … Jatka lukemista ”Diplomatialla taataan Suomen turvallisuutta”

Julkaistu

Kybertoimintaympäristön merkitys kasvaa turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa. Kyberoperaatiot luovat työkalun, jolla voidaan painostaa … Jatka lukemista ”Kybertoimintaympäristö haastaa meidät yhteistyöhön”

Julkaistu

  Rajavartiolain muutokset tulivat voimaan 1.4.2019. Lain muutoksen taustalla oli Rajavartiolaitoksen toimintakyvyn … Jatka lukemista ”Rajavartiolain päivitys 2019 – yhdessä varautumista hybridiuhkiin”

Julkaistu

  Suurin osa suomalaisista – 89 prosenttia – kokee, että Suomi on … Jatka lukemista ”Turvallisuus on kansallinen menestystekijä”

Julkaistu

  Energia-ala on keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Käytännössä tämä tarkoittaa sähköntuotannon puhdistamista … Jatka lukemista ”Tulevaisuuden energiahuoltovarmuus”

Julkaistu

Ennustaminen on tunnetusti vaikeaa – varsinkin tulevaisuuden ennustaminen. Vanha viisaus pätee edelleen, … Jatka lukemista ”Kokonaisturvallisuutta tulevaisuusnäkökulmasta”

Julkaistu

Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut viime vuosina entistä epävakaammaksi ja ennustamattomammaksi. Samalla sotilaallinen … Jatka lukemista ”Puolustusvoimat turvallisuusviranomaisena”

Julkaistu

  Yhteiskunnan toimivuus ja huoltovarmuus vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa varmistetaan nojautumalla normaaliolojen … Jatka lukemista ”Kilpailukykyinen ja vahva talous on huoltovarmuuden kivijalka”

Julkaistu

  Afrikka puhututtaa, ja se on hyvä asia monestakin syystä. Afrikan geopoliittinen … Jatka lukemista ”Afrikka ja Suomi”

Julkaistu

Huoltovarmuustyön tarkoituksena on poikkeusolojen ja niihin verrattavissa olevien vakavien häiriöiden varalta turvata … Jatka lukemista ”Huoltovarmuudessa kaikki hyvin?”

Julkaistu

Kokonaisturvallisuus on supisuomalainen yhteistoimintamalli turvallisuushaasteiden kohtaamiseksi. Suomen turvallisuusympäristö on viime vuosina heikentynyt … Jatka lukemista ”Kokonaisturvallisuus supisuomalaisena yhteistoimintamallina turvallisuushaasteiden kohtaamiseksi”

Julkaistu

Suomi on eri tutkimusten mukaan maailman vakain, vapain ja turvallisin valtio. Meillä … Jatka lukemista ”Turvallista tänään, huominen huolettaa”

Julkaistu

Parhaillaan viimeisteltävän paikkatietopoliittisen selonteon mukaan Suomessa on vuonna 2025 maailman innovatiivisin ja … Jatka lukemista ”Maailman innovatiivisin ja turvallisin paikkatiedon ekosysteemi”

Julkaistu

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia nojautuu vahvasti kokonaisturvallisuuden periaatteelle, jonka mukaisesti elintärkeistä toiminnoista huolehditaan yhteistyönä … Jatka lukemista ”Huoltovarmuus on yhteiskunnan elintärkeä toiminto”

Julkaistu

Meidän varautumisen parissa työskentelevien on lähdettävä pahimmista skenaarioita ja mietittävä sitä, kuinka … Jatka lukemista ”Kun taivas putoaa niskaan”

Julkaistu

Kävin aamulla turvallisuuskeskustelun pienten koululaisteni kanssa. Kimmokkeena oli pikku-uutinen päivän lehdessä: poliisi … Jatka lukemista ”Ihmisen näkökulma toimenpiteiden pohjaksi”

Julkaistu

Viime viikkojen runsaat lumisateet, myrskyt ja niistä seuranneet sähkökatkokset ovat herättäneet kysymyksiä … Jatka lukemista ”Kainuun lumituhot olivat testi valmius- ja varautumisjärjestelmille”

Julkaistu

Suomalaisten turvallisuustoimijoiden yhteistyö juontaa juurensa jo autonomian ajoilta, jolloin viranomaiset ryhtyivät monilla … Jatka lukemista ”Kokonaisturvallinen Suomi 100 vuotta”

Julkaistu

Oikeudellisen sääntelyn yhtenä kehityspiirteenä viime vuosikymmeninä on ollut perus- ja ihmisoikeusajattelun voimistuminen. … Jatka lukemista ”Laillisuus on turvallisuutta”

Julkaistu

Liikenteestä on tullut yhä automaattisempaa vuosikymmenten kuluessa. Junat, lentokoneet ja laivat pystyvät … Jatka lukemista ”Liikenteen automaatiota turvallisesti”

Julkaistu

Suomen toukokuussa alkaneen kaksivuotisen Arktisen neuvoston puheenjohtajuuskauden ohjelman läpileikkaava teema on ilmastonmuutos. … Jatka lukemista ”Arktinen muuttuu”

Julkaistu

Valtiovarainministeriön strategiassa 2020 todetaan, että mahdollistamme puitteet työllisyyden ja tuottavuuden kasvulle, turvaamme … Jatka lukemista ”Valtiovarainministeriö turvaa tulevaa”

Julkaistu

Tartuntataudit ja muut luonnollisesti syntyneet, vahingossa tai tahallisesti aiheutuneet terveyteen vaikuttavat uhkat … Jatka lukemista ”Terveysturvallisuuden arviointi on kokonaisturvallisuuden arviointia”

Julkaistu

Suomessa valmistellaan laajaa maakuntauudistusta, jonka yhteydessä otsikoihin on noussut lähinnä sosiaali- ja … Jatka lukemista ”Lisää tehoa varautumiseen”

Julkaistu

Juhlimme tänä vuonna satavuotiasta Suomea ja samalla maamme parhaita ominaisuuksia, kuten oikeusvaltioperiaatetta, … Jatka lukemista ”Puheenjohtaja Juustin puhe Maanpuolustuskurssin avajaisissa 6.3.2017”

Julkaistu

Viranomaisten näkökulmasta turvallisuus nähdään yleensä toimintana, jolla kansalaisten turvallisuuden tunnetta pyritään vahvistamaan. … Jatka lukemista ”Turvallisuus kuuluu lähelle”

Julkaistu

Laajeneva monimuotoinen syrjäytyminen on ilmennyt Suomen keskeisimmäksi sisäinen turvallisuuden haasteeksi. Sisäinen turvallisuus … Jatka lukemista ”Työ ja toimeentulo luovat turvallisuutta”

Julkaistu

Itsenäisen Suomen satavuotisvuoteen on enää viitisenkymmentä päivää. Juhlavuosi nousee esiin eri puolilla, … Jatka lukemista ”Sata vuotta yhdessä”

Julkaistu

Suomi on poliisin tilastojen perusteella aiempaa turvallisempi. Rikosten määrä on ollut pitkään … Jatka lukemista ”Viranomaisiin luotetaan”

Julkaistu

Kybertoimintaympäristön kehityksen tarjoamat mahdollisuudet talouskasvulle, demokratiakehitykselle ja sosiaaliselle osallistumiselle ovat mittavat, mutta … Jatka lukemista ”Kyberasiat ulkopoliittisesta näkökulmasta”

Julkaistu

Hallitus antoi 19. toukokuuta sisäisen turvallisuuden selonteon eduskunnalle. Selonteko laadittiin nyt ensimmäistä … Jatka lukemista ”Sisäisen turvallisuuden selonteko eduskunnan käsittelyssä”

Julkaistu

Kokonaisturvallisuuden saralla on tapahtunut viime vuosina paljon. Kehitystä on tapahtunut – mikä … Jatka lukemista ”Kokonaisturvallisuuden muisti”

Julkaistu

Me suomalaiset saamme nauttia runsaista ja puhtaista vesivaroista sekä hyvin toimivista vesihuoltopalveluista. … Jatka lukemista ”Vesi kansainvälisen turvallisuuden keskiössä”

Julkaistu

Viime elokuussa Turvallisuuskomitean blogikirjoituksessani totesin: ”olemme eläneet viime vuosikymmenet turvallisuuden kannalta vakaata … Jatka lukemista ”Aivan rajalla”

Julkaistu

Suomelle kansallinen puolustuskyky on elintärkeä asia. Puolustusyhteistyö on puolustuskyvyn kehittämisen, ylläpitämisen ja … Jatka lukemista ”Kansainvälisten harjoitusten merkitys Suomen puolustuskyvylle”

Julkaistu

Teknologian tutkimuskeskus VTT on julkaissut tuoreen tutkimuksen, jossa tarkastellaan Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan (YTS) … Jatka lukemista ”Turvallisuuskomitea seuraa varautumisen kehitystä”

Julkaistu

Suomalaisessa yhteiskunnassa olemme tottuneet toimimaan yhdistyksissä ja järjestöissä. Maassamme on yli 100 … Jatka lukemista ”Vapaaehtoisresurssit paremmin turvallisuutemme tueksi”

Julkaistu

Tutkimuksissa, joissa mitataan kansalaisten luottamusta viranomaisiin, pelastustoimi on menestynyt erinomaisesti. Viimeisimmän tutkimuksen … Jatka lukemista ”Pelastustoimi – luotettu turvallisuusviranomainen”

Julkaistu

Ajanmukainen ja tehokas sotilastiedustelu on Suomen puolustukselle elintärkeää. Puolustusvoimien lakisääteisiin tehtäviin kuuluu … Jatka lukemista ”Suomen sotilastiedustelun uusi askel”

Julkaistu

Otin vastaan aiemmin samana vuonna perustetun Turvallisuuskomitean pääsihteerin tehtävät elokuussa 2013. Aloitimme … Jatka lukemista ”Väistyvän pääsihteerin kynästä”

Julkaistu

Hallitus käynnisti lokakuun alussa merkittävän hankkeen, jossa Suomelle on tarkoitus luoda meidän … Jatka lukemista ”Made in Finland”

Julkaistu

Palkitun kirjailijan William Boydin vakoiluromaanin pohjalta tehdyssä minisarjassa ”Äitini, vakooja” kuvataan Britannian … Jatka lukemista ”Informaatiosotaa eilen ja tänään”