Julkaisut

Julkaistu

Turvallisuuskomitean sihteeristö osallistui Hanasaari – ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen järjestämään seminaariin Brysselissä, jonka aiheena … Jatka lukemista ”Turvallisuuskomitea Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen seminaarissa 9.2.”

Julkaistu

Uusi kyberturvallisuusstrategia vastaa toimintaympäristön muutokseen Valtioneuvosto on 3.10.2019 yleisistunnossaan hyväksynyt periaatepäätöksen Suomen … Jatka lukemista ”Suomen kyberturvallisuusstrategia 2019”

Julkaistu

Paneelikeskustelu hybridiuhista SuomiAreenasta 20.7.2018.Tilaisuuden juontajat:Vesa Valtonen, Turvallisuuskomitean sihteeristön pääsihteeriMatti Virtanen, Talouselämän toimittajaPaneelikeskustelijat:Antti … Jatka lukemista ”Hybridi vastaan kokonaisturvallisuus -paneelikeskustelu, SuomiAreena 2018”

Julkaistu

Kansallinen riskiarvio 2018 Julkaisuun pääset tästä. Suomen kansallisen riskinarvion laatiminen perustuu Euroopan parlamentin … Jatka lukemista ”Kansallinen riskiarvio 2018”

Julkaistu

Mikä on hybridioperaatio? Ensimmäinen hybridi vastaan kokonaisturvallisuus –paneelikeskustelu käytiin 20.7.2018 Suomi Areenalla … Jatka lukemista ”Hybridi vastaan kokonaisturvallisuus -kooste”

Julkaistu

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017 on valtioneuvoston periaatepäätös, joka yhtenäistää varautumisen kansallisia periaatteita ja … Jatka lukemista ”Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017”

Julkaistu

Turvallinen Suomi 2018 – Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta -teos jakaa ajankohtaista tietoa suomalaisen yhteiskunnan … Jatka lukemista ”Turvallinen Suomi 2018 – Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta”

Julkaistu

Kyberturvallisuuteen liittyvien käsitteiden määrittely on olennainen osa alan kehitystä ja siitä viestimistä … Jatka lukemista ”Kyberturvallisuuden sanasto”

Julkaistu

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta päättivät 8. maaliskuuta 2011 … Jatka lukemista ”Suomen kyberturvallisuusstrategia”

Julkaistu

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017- esitys ladattavissa PDF-tiedostona. YTS 2017_esitys

Julkaistu

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017 yhtenäistää varautumisen kansallisia periaatteita ja ohjaa hallinnonalojen varautumista. Toimeenpanoa … Jatka lukemista ”Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017”

Julkaistu

Säkerhetsstrategi för samhället 2017 förenhetligar de nationella principerna för beredskapen och styr … Jatka lukemista ”Säkerhetsstrategi för samhället 2017”

Julkaistu

Paneelikeskustelu varautumisesta SuomiAreenasta 10.7.2017. Tilaisuuden juontaja: Tuomas Muraja, toimittaja & tietokirjailija Paneelikeskustelijat: … Jatka lukemista ”Kaikkeen on varauduttu -paneelikeskustelu, SuomiAreena 2017”

Julkaistu

Suomen kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelmassa vuosille 2017–2020 tarkastellaan kyberturvallisuuden kehittämistä valtion, maakuntien, kuntien, yritystoiminnan … Jatka lukemista ”Suomen kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelma 2017–2020”

Julkaistu

Kodin kyberopas toimii ohjeenasi digitaaliseen arkeen. Tämä opas neuvoo huolehtimaan niistä perusasioista, … Jatka lukemista ”Kodin kyberopas – ohjeita digitaaliseen arkeen”

Julkaistu

Turvallisuuskomitean kevätseminaari järjestettiin 19.5.2016 Helsingissä yhteistyössä Huoltovarmuusorganisaation ja Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen kanssa. Seminaari … Jatka lukemista ”Katsaus hybridiuhkiin ja niiden vaikutuksiin”

Julkaistu

V Kansallinen turvallisuustutkimuksen seminaari järjestettiin Santahaminassa 20.10.2015 teemalla ”Turvallisuus polarisoituvassa maailmassa”. Seminaarissa … Jatka lukemista ”Turvallisuus polarisoituvassa maailmassa -seminaarijulkaisu”

Julkaistu

Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa määritellään yhteiskunnan elintärkeät toiminnot eli ne perusasiat, joiden jatkuminen on … Jatka lukemista ”Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2010”

Julkaistu

Turvallinen Suomi – Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta -kirja on verkkojulkaisun artikkeleiden tiivistelmistä koottu … Jatka lukemista ”Turvallinen Suomi – Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta”

Julkaistu

Turvallisuuskomitea järjesti yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa henkistä kriisinkestävyyttä käsitelleen kutsuvierasseminaarin maanantaina … Jatka lukemista ”Henkinen kriisinkestävyys osana yhteiskunnan turvallisuutta -seminaarin julkaisu on valmis”

Julkaistu

Turvallisuuskomitea järjesti lokakuussa 2014 seminaarin, jossa käsiteltiin vapaaehtoistoiminnan nykytilaa ja haasteita varautumisessa. … Jatka lukemista ”Viranomaisten ja vapaaehtoisjärjestöjen yhteistyön edistäminen varautumisessa”

Julkaistu

Tässä selvityksessä tarkastellaan Suomen varautumisen mallin eli kokonaisturvallisuuden tiettyjen perustermien ilmenemistä Euroopan … Jatka lukemista ”Kokonaisturvallisuus Euroopan unionissa”

Julkaistu

Yhteiskuntamme on nykyisin riippuvainen erilaisista sähköisistä järjestelmistä. Lähes kaikki toimintomme tarvitsevat sähköä. … Jatka lukemista ”Sähköriippuvuus modernissa yhteiskunnassa -verkkojulkaisu”

Julkaistu

Turvallisuuskomiteassa on valmisteltu kuluvana vuonna varautumisen kehittämistä erityisesti kuntien ja aluetason näkökulmista … Jatka lukemista ”Kuntien ja aluehallintotason varautuminen”

Julkaistu

Turvallisuuskomitea hyväksyi kokouksessaan 10.2.2014 ministeriöiden kyberturvallisuustehtävät.  Tehtävien määrittäminen on osa kyberturvallisuusstrategian (Valtioneuvoston … Jatka lukemista ”Ministeriöiden kyberturvallisuustehtävät”

Julkaistu

Ensimmäisen kansallisen kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelma on valmis. Turvallisuuskomitea hyväksyi toimeenpano-ohjelman 11.3.2014. Toimeenpano-ohjelma vauhdittaa … Jatka lukemista ”Kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelma”

Julkaistu

Turvallinen Suomi-julkaisu on Turvallisuuskomitean julkaisu, jonka on toimittanut Valtakunnalliset maanpuolustuskurssit. Julkaisu on … Jatka lukemista ”Turvallinen Suomi”

Julkaistu

Vapaaehtoisjärjestöt ovat keskeisiä yhteiskunnan turvallisuustoimijoita. Järjestöt kartuttavat yhteiskunnan aineellista, henkistä ja sosiaalista … Jatka lukemista ”Kohti kattavampaa varautumista – Vapaaehtoisjärjestöt kokonaisturvallisuuden tukena”