Jäsenet

Turvallisuuskomitea

Puheenjohtaja

Kansliapäällikkö Esa Pulkkinen, puolustusministeriö
Valtiosihteeri Risto Artjoki, valtioneuvoston kanslia

Jäsenet

Kansliapäällikkö Hiski Haukkala, tasavallan presidentin kanslia
Valtiosihteeri Jukka Salovaara, ulkoministeriö
Kansliapäällikkö Pekka Timonen, oikeusministeriö
Kansliapäällikkö Kirsi Pimiä, sisäministeriö
Valtiosihteeri Juha Majanen, valtiovarainministeriö
Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, opetus- ja kulttuuriministeriö
Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, maa- ja metsätalousministeriö
Kansliapäällikkö Minna Kivimäki, liikenne- ja viestintäministeriö
Kansliapäällikkö Timo Jaatinen, työ- ja elinkeinoministeriö
Kansliapäällikkö Veli-Mikko Niemi, sosiaali- ja terveysministeriö
Kansliapäällikkö Juhani Damski, ympäristöministeriö
Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka, sisäministeriö
Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen, Poliisihallitus
Pääesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti Vesa Virtanen, Puolustusvoimat
Rajavartiolaitoksen päällikkö, kenraaliluutnantti Pasi Kostamovaara, Rajavartiolaitos
Pääjohtaja Hannu Mäkinen, Tulli
Toimitusjohtaja Janne Känkänen, Huoltovarmuuskeskus
Päällikkö Antti Pelttari, Suojelupoliisi

Asiantuntijat

EU-asioiden valtiosihteeri Jari Luoto, valtioneuvoston kanslia
Valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Paasikoski, valtioneuvoston kanslia
Puheenjohtaja Jukka Ruusunen, huoltovarmuusneuvosto
Puheenjohtaja Elli Aaltonen, Suomen punainen risti

 

Valmiuspäälliköt ja valmiussihteerit

Jokaisessa ministeriössä on nimetty pää- tai sivutoiminen valmiuspäällikkö. Ministeriön valmiuspäällikkö toimii kansliapäällikön apuna varautumiseen ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Valmiuspäällikölle kuuluvat tehtävät määrää asianomainen ministeriö.

Valmiuspäällikön tehtäviin kuuluu muun muassa hallinnonalan varautumiseen liittyvä valmiussuunnittelu, materiaalin varaaminen ja henkilöstön koulutus. Valmiuspäällikkö vastaa hallinnonalan turvallisuustoiminnasta ja varautumisjärjestelyistä siten, että ne muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden ja huolehtii varautumisjärjestelyjen yhteensovittamisesta muiden hallinnonalojen kanssa. Valmiuspäällikkö osallistuu valmiusharjoituksiin ja muihin koulutustilaisuuksiin hallinnonalansa asiantuntijana.

Valmiuspäälliköt kokoontuvat säännönmukaisesti yhteen sovittaakseen eri hallinnonalojen välisiä varautumiseen liittyviä kysymyksiä. Valmiuspäällikkökokouksen kokoonpanossa on tarpeen mukaan ministeriöiden lisäksi edustettuna asiantuntijoita eri laitoksista ja virastoista. Häiriötilanteissa valmiuspäälliköt voidaan kutsua koolle ylimääräiseen kokoukseen. Ylimääräisessä kokouksessa pyritään löytämään kaikkien viranomaisten mahdollisuudet tukea kyseessä olevan kriisin ratkaisussa johtovastuussa olevaa hallinnonalaa. Valmiuspäällikkökokouksen puheenjohtajana toimii valtioneuvoston turvallisuusjohtaja.

Jokaisessa ministeriössä on nimetty pää- tai sivutoiminen valmiussihteeri. Ministeriön valmiussihteerille kuuluvat tehtävät määrää asianomainen ministeriö. Valmiussihteeri avustaa valmiuspäällikköä ja toimii hallinnonalan valmiusorganisaatiossa.
Valmiussihteerikokouksen kokoonpanossa on ministeriöiden lisäksi tarpeen mukaan edustettuna asiantuntijoita eri laitoksista ja virastoista. Kokouksissa valmistellaan varautumiseen liittyviä poikkihallinnollisia kokonaisuuksia.