Kokonaisturvallisuuden sanasto

Turvallisuuskomitea ja Sanastokeskus TSK käynnistivät vuoden 2017 alussa sanastohankkeen, jonka tavoitteena oli päivittää vuonna 2014 julkaistua Kokonaisturvallisuuden sanastoa (TSK 47). Sanaston päivitystyö oli tarpeen muun muassa Yhteiskunnan turvallisuusstrategian päivittämisen vuoksi.

Lataa sanasto PDF-muodossa tästä:

Kokonaisturvallisuuden sanasto

Kokonaisturvallisuuden sanaston päivitystyössä on muunnettu käsitekaaviot UML (Unified Modeling Language) -muotoon, lisätty joitain uusia käsitteitä ja päivitetty muutamia vuoden 2014 sanaston käsitteitä. Päivitetyssä Kokonaisturvallisuuden sanastossa on esitetty termitietueina ja käsitekaavioina noin 190:n aihepiiriin kuuluvan käsitteen tiedot. Käsitteiden sisältö on kuvattu määritelmien ja niitä täydentävien lisätietojen avulla. Suomenkielisistä termeistä annetaan suositukset, ja termeille annetaan vastineet ruotsin ja englannin kielillä. Käsitteiden välisiä suhteita havainnollistetaan käsitekaavioiden avulla.

Kokonaisturvallisuuden sanaston päivitys on toteutettu laajassa yhteistyössä eri hallinnonalojen kanssa. Sanastotyötä on ohjannut Turvallisuuskomitea, ja sen rahoituksesta on vastannut puolustusministeriö.

Linkki Sanastokeskuksen verkkosivuille. Sanasto on myös sisällytetty TEPA-termipankkiin.