Suomen kyberturvallisuusstrategia

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta päättivät 8. maaliskuuta 2011 pidetyssä yhteisistunnossaan käynnistää kansallisen kyberturvallisuusstrategian laatimisen osana yhteiskunnan turvallisuusstrategian toimeenpanoa. Suomen kyberturvallisuusstrategian on laatinut poikkihallinnollinen työryhmä, jota on johtanut Sitran yliasiamies Mikko Kosonen, ja siinä on ollut viranomaistahojen lisäksi myös vahva elinkeinoelämän edustus.

Kyberturvallisuusstrategialla luodaan yhteinen ymmärrys kyberturvallisuudesta ja vahvistetaan yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Strategiassa kuvataan kyberturvallisuuden visio, toimintamalli ja strategiset linjaukset. Kyberturvallisuusstrategian linjausten ja niiden toteuttamiseksi tarvittavien toimenpiteiden avulla Suomi kykenee kansallisesti hallitsemaan kybertoimintaympäristön tahallisia tai tahattomia haittavaikutuksia sekä vastaamaan ja toipumaan niistä.

Hyvin toimiva kybertoimintaympäristö on Suomelle kilpailuetu ja mahdollisuus. Turvallinen kybertoimintaympäristö helpottaa yksilöiden ja yritysten oman toiminnan suunnittelua, mikä lisää taloudellista aktiviteettia. Hyvä toimintaympäristö parantaa myös Suomen kansainvälistä houkuttelevuutta investointikohteena.

Suomen kyberturvallisuusstrategia käynnistää koko yhteiskunnan kattavan kyberturvallisuuden edellyttämän varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan suunnittelun. Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen pyritään jatkossakin varmistamaan. Strategiaan kiinteästi liittyvässä taustamuistiossa kuvataan kyberturvallisuuden johtamisen periaatteet ja häiriötilanteiden hallinnan järjestelyt sekä kyberturvallisuutta koskeva sääntely ja kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelman laatimisen periaatteet.

 

Ministeriöiden kyberturvallisuustehtävät

Turvallisuuskomitea hyväksyi kokouksessaan 10.2.2014 ministeriöiden kyberturvallisuustehtävät.  Tehtävien määrittäminen on osa kyberturvallisuusstrategian (Valtioneuvoston periaatepäätös 24.1.2013) toimeenpanoa.  Strategian mukaisesti kukin hallinnonala on määrittänyt vastuita ja tehtäviä omista lähtökohdistaan.

 

Lue tästä Suomen kyberturvallisuusstrategia ja taustamuistio:

Suomen kyberturvallisuusstrategia ja taustamuistio