Turvallisuuskomitea ja Huoltovarmuuskeskus järjestivät ennakointiseminaarin

Turvallisuuskomitea ja Huoltovarmuuskeskus järjestivät yhteisen ennakointiseminaarin 9.4.2018.

Seminaarissa kartoitettiin huoltovarmuuden tulevaisuuden skenaarioita monialaisista asiantuntijoista koostuvien työryhmien kesken.

Skenaariotarkastelut ovat erinomainen työkalu ennakoinnin kehittämisessä ja  niiden myötä tuotettu aineisto muodostaa arvokkaan tietovarannon huoltovarmuustyön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Ne mahdollistavat paitsi huoltovarmuuden uhkien, myös kehitysmahdollisuuksien tunnistamisen.

Yhteiskunnan turvallisuus 2017 -raportti valmistui

Turvallisuuskomitea seuraa ja arvioi yhteiskunnan varautumista ja raportoi siitä vuosittain Tasavallan presidentille ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittiselle ministerivaliokunnalle. Valiokunta käsitteli raporttia 6.4.2018. Raportissa esitetään kaikkien ministeriöiden sekä Turvallisuuskomitean, elinkeinoelämän ja järjestöjen edustajien analyysit toimintaympäristön muutosten, varautumisen kehittymisen, häiriötilanteiden hallinnan ja resurssien näkökulmista. Raporttiin on lisätty uutena kokonaisuutena ennakointi. Arvion muodostama tilannekuva tukee kokonaisturvallisuuden kehittämistä.

Viime vuonna vältyttiin yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja uhkaavilta merkittäviltä häiriötilanteilta.  Yleiseen turvallisuudentunteeseen vaikuttaneet haasteellisimmat häiriötilanteet olivat Turussa elokuussa 2017 tapahtuneet puukotukset, joita tutkitaan terroristisessa tarkoituksessa tehtyinä murhina sekä niiden yrityksinä sekä sähköisiin palveluihin kohdistuneet useat tietoverkkohyökkäykset, erityisesti terveysalalla.

Kokonaisturvallisuutta kehitettiin päivittämällä Yhteiskunnan turvallisuusstrategia (YTS). Strategian yleisen osan kirjoittaminen konseptiksi selkiyttää suomalaisen varautumisen mallin esittelyä kansallisesti ja kansainvälisesti. Lisäksi päivitettiin Suomen kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelma. Hallinnonaloilla kehitettiin viranomaisten toimivaltuuksiin liittyvää lainsäädäntöä, laadittiin strategioita sekä toimeenpano-ohjelmia ja edistettiin käytännön yhteistoimintaa lukuisissa harjoituksissa.

Kuluvana vuotena varautumista kehitetään erityisesti kyberturvallisuuden johtamisen ja finanssialan varautumisen osalta.

Linkki tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksen tiedotteeseen.

Tiedote: Turvallisuuskomitea järjesti hybriditurvallisuustutkimuksen seminaarin

Turvallisuuskomitea järjesti torstaina 15.2. hybriditurvallisuustutkimuksen seminaarin Helsingissä, joka keräsi paikalle yli sata osallistujaa.

Hybriditurvallisuustutkimuksen seminaarissa esiteltiin alan suomalaista tutkimuskenttää ja verkostoiduttiin tutkimuksen tuottajien ja soveltajien kesken. Seminaariin osallistui valtionhallinnon, akatemian ja elinkeinoelämän edustajia. Osallistujat kuulivat alustuksia alan tuoreesta tutkimuksesta, jonka jälkeen alan asiantuntijat kävivät paneelikeskustelua tutkimustulosten hyödyntämisestä hybriditurvallisuustyössä.

Tiedote: Turvallisuuskomitean kokous 12.2.2018

Turvallisuuskomitea kokoontui vuoden 2018 ensimmäiseen kokoukseensa maanantaina 12.2.2018. Kokouksen pääaiheina olivat julkishallinnon digitaalisen turvallisuuden tila ja Yhteiskunnan turvallisuus 2017- raportin käsittely.

VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku alusti Turvallisuuskomitean jäsenille julkishallinnon digitaalisen turvallisuuden tilasta. VAHTI on valtiovarainministeriön asettama julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmä, joka toimii julkishallinnon digitalisaation ja digitaalisen turvallisuuden kehittämisen, sekä ohjauksesta vastaavien organisaatioiden yhteistyö-, valmistelu- ja koordinaatioelimenä.

Pääsihteeri Rousku totesi, että julkishallinnon työntekijöiden luottamus tietoturvallisuuteen on VAHTI:n toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan heikentynyt. Valtaosa tuloksista osoittaa sen, että erilaiset toimintaympäristön muutokset tulevat aiheuttamaan jatkossa yhä enemmän häiriöitä meille niin ICT-palvelutuotannon, kuin tieto- ja kyberturvallisuuspoikkeamien kautta. Valtiovarainministeriö on käynnistämässä julkishallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämisohjelman, jonka avulla varaudutaan toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin ja kehitetään laaja-alaisesti digitaalista turvallisuutta.

Turvallisuuskomitean pääsihteeri Vesa Valtonen esitteli luonnoksen Yhteiskunnan turvallisuus 2017- raportista, joka on katsaus yhteiskuntamme varautumisen tilasta vuonna 2017.

Turvallisuuskomitea kokoontuu seuraavan kerran 12.3.2018.

Kyberturvallisuusfoorumi järjestettiin toista kertaa

Turvallisuuskomitea järjesti toista kertaa kansallisen Kyberturvallisuusfoorumin torstaina 1.2.2018.

Turvallisuuskomitea järjesti toista kertaa kansallisen Kyberturvallisuusfoorumin torstaina 1.2.2018. Tilaisuudessa Turvallisuuskomitean jäsenet ja elinkeinoelämän keskeiset ICT-vaikuttajat sekä suomalaiset alan tutkijat keskustelivat kyberturvallisuuden edistämisestä.

”Kyberfoorumi mahdollistaa kriittisen keskustelun elinkeinoelämän, tutkijoiden ja julkishallinnon edustajien kesken. Kyberturvallisuus on erottamaton osa digitalisaatiota ja sen merkitys yhteiskunnan kokonaisturvallisuudelle on keskeinen”, toteaa pääsihteeri Vesa Valtonen.

Kyberturvallisuusfoorumi järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2017. Se on osa kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelmaa. Viime vuonna julkaistussa toimeenpano-ohjelmassa asetettiin 22 toimenpidettä, joiden tarkoituksena on edistää Suomen kyberturvallisuutta. Toimenpiteillä kehitetään kyberuhkiin varautumista ja häiriötilanteiden hallintaa sekä mahdollistetaan Suomen asema kyberturvallisuuden kärkimaiden joukossa.

Lisätietoja kyberfoorumista antavat:

Pääsihteeri Vesa Valtonen
Turvallisuuskomitean sihteeristö
vesa.valtonen@turvallisuuskomitea.fi
0295 140 700

Erikoistutkija Pentti Olin
Turvallisuuskomitean sihteeristö
pentti.olin@turvallisuuskomitea.fi
0295 140 704

Toimeenpano-ohjelma 2017-2020 final

Tiedote: Turvallisuuskomitean kokous 11.12.2017

Turvallisuuskomitea kokoontui 11.12. vuoden viimeiseen kokoukseensa.

Turvallisuuskomitea käsitteli kokouksessaan CBRNE-strategian. CBRNE-uhalla tarkoitetaan kemiallisista aineista (C), biologisista taudinaiheuttajista (B), radioaktiivisista aineista (R) ja ydinaseista (N) sekä räjähteistä (E) sekä näitä koskevan tietotaidon väärinkäytöstä johtuvia vaaratilanteita.Sisäministeriö asetti 2.2.2015 CBRNE-strategiatyöryhmän laatimaan Suomen kansallisen CBRNE-strategian, jonka tavoitteena on CBRNE-uhkien ja tilanteiden ennaltaehkäisyn ja valmiuden jatkuva parantaminen yhteiskunnan ja sen elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi. Strategiassa kuvataan nykytila, keskeisten CBRNE-toimijoiden tehtävät ja vastuut. Strategiassa esitetään myös tärkeimmät kehittämiskohteet. CBRNE –asioita seurataan Turvallisuuskomitean tulevissa kokouksissa.

Lisäksi kokouksessa käsiteltiin kuluneen vuoden toimintakooste ja tulevan vuoden toimintasuunnitelma. Kuluneena vuonna merkittävä työ tehtiin yhteiskunnan turvallisuusstrategian päivittämisessä. Tuore YTS 2017 hyväksyttiin marraskuun alussa valtioneuvoston periaatepäätöksenä. Toinen merkittävä tuotos oli kyberturvallisuuden toimeenpano-ohjelma. Turvallisuuskomitean sihteeristö myös luennoi vuoden aikana ahkerasti kokonaisturvallisuudesta, yhteensä noin 500 ulkomaiselle ja 5000 kotimaiselle kuulijalle.

Tulevan vuoden merkittäviin tehtäviin kuuluu Yhteiskunnan turvallisuusstrategian seuranta. Tuleviin tapahtumiin lukeutuvat muun muassa SuomiAreena Porissa, Kokonaisturvallisuuden messut Lahdessa sekä Hamina Tattoo Haminassa.

Turvallisuuskomitea kokoontuu seuraavan kerran helmikuussa 2018.

YTS 2017 esiteltiin 7.11. Sanomatalolla

Päivitetty yhteiskunnan turvallisuusstrategia esiteltiin Sanomatalon Mediatorilla.

Tilaisuudessa puhujina olivat pääsihteeri Vesa Valtonen (Turvallisuuskomitean sihteeristö), valtiosihteeri Paula Lehtomäki (Valtioneuvoston kanslia), pääsihteeri Marianne Heikkilä (Marttaliitto), puheenjohtaja Ole Johansson (Huoltovarmuusneuvosto), turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Ari-Pekka Meuronen (Lappeenrannan kaupunki) ja kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee (Sosiaali- ja terveysministeriö).

 
Valtiosihteeri Paula Lehtomäki korosti puheenvuorossaan henkisen kriisinkestävyyden merkitystä kokonaisturvallisuudessa. ©Emma Raivio

 
 
Marttaliiton pääsihteeri Marianne Heikkilän mukaan järjestöt ovat tärkeitä kokonaisturvallisuuden edistäjiä erityisesti siksi, että ne ovat lähellä kansalaisten arkea.
©Emma Raivio

Ohessa videotallenne tilaisuudesta. Tallenteen lopussa esitettävä video: Tussitaikurit Oy / Marker Wizards Ltd.

Tiedote: Turvallisuuskomitea hyödyntää asiantuntijaverkostoja ennakoivassa varautumisessa

Viikonlopun aikana on esitetty mediassa Turvallisuuskomitean toimintaa koskevia otsikoita ja viitattu Turvallisuuskomitean ”raporttiin”.

Helsingin Sanomat halusi tehdä jutun hybridivaikuttamisen asiantuntijaryhmän työstä ja käyttää esimerkkinä muistiota mahdollisesta vaaleihin vaikuttamisesta. Turvallisuuskomitean sihteeristö luovutti muistion, koska sen sisällössä ei ole arviomme mukaan mitään salaista.

Mediassa on viitattu raporttiin. Kyseessä on kuitenkin ”työpaperi”, kokoelma asiantuntijoiden näkökulmista, joita Turvallisuuskomitea hyödyntää viranomaisarviossaan. Asiantuntija-arvioita käsitellään osana vuosittain laadittavaa Yhteiskunnan turvallisuusraporttia, joka esitellään tasavallan presidentille ja ulko- ja turvallisuuspoliittiselle ministerivaliokunnalle.

Asiantuntijaverkosto on yksi työkaluistamme ennakoivan varautumisen edistämisessä, joka perustuu asetuksessa määriteltyihin Turvallisuuskomitean tehtäviin. Asiantuntijaryhmässä on viranomaisten lisäksi mm. tutkijoita, elinkeinoelämän edustajia ja toimittajia. Jäsenten kanssa on sovittu, ettei nimilista ole julkinen.

Tiedote: Suomen terveysturvallisuus turvataan poikkihallinnollisella yhteistyöllä

Turvallisuuskomitea kokoontui 9.10. 2017. Kokouksessa päätettiin tukea esitettyä poikkihallinnollista toimintamallia, jolla turvataan Suomen terveysturvallisuusjärjestelmän valmius vastata laajoihin terveysuhkiin.

Maailman terveysjärjestö WHO ja muut kansainväliset asiantuntijat selvittivät keväällä 2017 itsearvioinnin pohjalta Suomen valmiutta vastata laajoihin terveysuhkiin.

Turvallisuuskomitean jäsen, sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee esitteli kokouksessa Suomen terveysturvallisuusjärjestelmän toimintakyvyn ulkoisen kansainvälisen arvioinnin tuloksia. Arvioinnin suositukset viedään osaksi olemassa olevien kansallisten strategioiden ja suunnitelmien toimeenpanoa sekä parhaillaan päivitettävää lainsäädäntöä.

Poikkihallinnollisen terveysturvallisuuden ohjausryhmä raportoi Turvallisuuskomitealle. Ohjausryhmän tehtävänä on tukea kansallista ja kansainvälistä terveysturvallisuuden kehittämistä. Ohjausryhmä toimeenpanee Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa (YTS 2017) terveysturvallisuuden osalta. Kokonaisturvallisuuden toimintamallin mukainen Suomen kansallinen terveysturvallisuuden toimeenpanosuunnitelma valmistuu vuoden 2017 loppuun mennessä.

Suomen poikkihallinnollinen yhteistoiminta on kansainvälisesti ainutlaatuista.

Turvallisuuskomitea seuraa terveysturvallisuuden toimeenpanoa vuosittain yhteiskunnan turvallisuusraportin käsittelyn yhteydessä.