Kyberturvallisuus tehdään yhdessä

Turvallisuuskomitea järjesti ensimmäisen kansallisen Kyberturvallisuusfoorumin keskiviikkona 1.2.2017. Tilaisuudessa Turvallisuuskomitean jäsenet sekä elinkeinoelämän ylimmän ICT-yritysjohdon ja alan suomalaisen kärkitutkimuksen edustajat keskustelivat kyberturvallisuuden edistämisestä.

Osallistujat näkivät, että kyberturvallisuus on erottamaton osa digitalisaatiota ja yhä merkittävämpi voimavara ja menestystekijä Suomen kilpailukyvylle.

Kyberturvallisuusfoorumi on yksi uusi toimenpide, joka kirjataan kyberturvallisuusstrategian päivitettävään toimeenpano-ohjelmaan. Tänä keväänä julkaistavassa toimeenpano-ohjelmassa asetetaan 23 toimenpidettä, joilla kohennetaan Suomen kyberturvallisuutta. Konkreettisilla toimenpiteillä edistetään Suomen kyberuhkiin varautumista ja häiriötilanteiden hallintaa sekä mahdollistetaan Suomen asema kyberturvallisuuden kärkimaiden joukossa.

Osallistujat pitivät foorumia tärkeänä ja onnistuneena. Odotettavissa on, että siitä tulee pysyvä areena osaksi tutkimuksen, viranomaisten ja elinkeinoelämän välistä avointa, säännöllistä vuoropuhelua ja yhdessä tekemistä.

Lisätietoja kyberfoorumista antavat:

Pääsihteeri Vesa Valtonen
Turvallisuuskomitean sihteeristö
vesa.valtonen@turvallisuuskomitea.fi
0295 140 700

Erikoistutkija Pentti Olin
Turvallisuuskomitean sihteeristö
pentti.olin@turvallisuuskomitea.fi
0295 140 704