Grafiikka: Turvallisuuskomitean logo

Sata vuotta yhdessä

Itsenäisen Suomen satavuotisvuoteen on enää viitisenkymmentä päivää. Juhlavuosi nousee esiin eri puolilla, myös yllättävissä paikoissa. Jäänmurtaja Polariksen äskettäinen lanseeraus toi Suomi100-logon reippaasti näkyville –  juhlatunnus on maalattu laivaan komeasti. Pikku hiljaa juhlavuoden muukin visuaalinen ilme tulee meille tutuksi. Kuvateemaksi valittu kasvogalleria herättää keskustelua.

Itsenäisyyden tasavuosia on ollut tapana viettää vahvasti ja laajemmin kuin vain itsenäisyyspäivään keskittyen. Satavuotisjuhlavuosi on kuitenkin rakentumassa uudella ja ennen näkemättömällä laajuudella. Sen hankkeita ja tapahtumia ei luoda vain hallinnon toimesta ja keskitetysti, vaan ne syntyvät ja kehittyvät rohkeasti tavallisten ihmisten, yhteisöjen, järjestöjen ja yritysten ehdotusten pohjalta.

Juhlavuodesta tuleekin samalla tavalla moni-ilmeinen kuin Suomi itse on, kaikkia suomalaisia ja Suomen ystäviä mukaan kutsuva. Erilaisia tilaisuuksia ja hankkeita on juhlavuoden ohjelmaan liitetty jo noin kaksi ja puoli tuhatta. Ne kattavat koko maan. Juhlavuoden tapahtumia järjestetään myös useissa kymmenissä eri maissa. On Suomen vuoro asettua eturiviin.

Juhlavuoden teemana on Yhdessä – Tillsammans – Together. Tavoitteena on vahvistaa suomalaisten yhteenkuuluvuuden tunnetta. Yhteiseen tekemiseen pyritään kaikilla niillä foorumeilla ja kaikissa toteutuksen muodoissa, joissa Suomi100 on mukana.

Iloisen riehakkuuden lisäksi teeman ja toteutuksen perusviesti on painava ja vakavakin. Se tarjoaa mahdollisuuden juhlistaa itsenäisyyttä juuri sellaisella tavalla, kuin itse kukin haluaa. Se kutsuu monipuolisella kirjollaan jokaista osallistumaan, kokemaan, että kansakunnan jäsenet ovat samassa veneessä.

Itsenäisyyden juhlavuosi katsoo suomalaisen elämänmenon historiaan ja nykyisyyteen sekä pyrkii antamaan pohjaa tulevaisuuden rakentamiselle. On erityisen tärkeää, että nostamme esille niitä keskeisiä arvoja ja perusperiaatteita, johon Suomen tarina nojaa – ja jotka suomalaisuudessa edelleen tunnistaa. Näitä ovat mm demokratia, oikeusvaltio, sananvapaus, tasa-arvo, koulutus ja sitkeä selviytymiskyky.

Yhdessä -teema on muodostumassa vieläkin ajankohtaisemmaksi ja tärkeämmäksi, kuin mitä osasimme juhlavuoden valmistelujen käynnistyessä ajatella. Kansainvälisessä kehityksessä näyttävät eheyden sijaan vahvistuvan pikemminkin kahtiajaon voimat. Myös demokratia, oikeusvaltio ja sananvapaus tulevat jatkuvasti haastetuiksi. Eheyden ja yhteenkuuluvuuden vahvistaminen vaatii määrätietoista ponnistelua.

Suomalaisen yhteiskunnan peruspilarit ovat myös yhteisen turvallisuutemme peruskiviä. Osallisuuden kokemus ja yhteenkuuluvuuden tunne ovat perusturvallisuuden ydintä. Niiden kääntöpuoli – osattomuus ja syrjäytyminen – taas ovat merkittäviä turvallisuutta heikentäviä tekijöitä. Siksi juhlavuosi on myös kaikkien turvallisuustoimijoiden yhdessä tekemisen paikka.

Kun Suomi täyttää sata, haluamme muistuttaa siitä, että Suomi on hyvä maa. Sen taival on monella tapaa ainutlaatuinen menestystarina, josta on meidän kaikkien syytä olla ylpeitä. Menneisyyden menestys ei kuitenkaan takaa tulevaisuuden menestystä. Siksi juhlavuosi kutsuu kaikkia osallistumaan nykypäivämme ja tulevaisuutemme rakentamiseen – yhdessä.

Valtiosihteeri Paula Lehtomäki
Turvallisuuskomitean varapuheenjohtaja
Suomi100 –hallituksen puheenjohtaja