Tiedote: Suomen terveysturvallisuus turvataan poikkihallinnollisella yhteistyöllä

Turvallisuuskomitea kokoontui 9.10. 2017. Kokouksessa päätettiin tukea esitettyä poikkihallinnollista toimintamallia, jolla turvataan Suomen terveysturvallisuusjärjestelmän valmius vastata laajoihin terveysuhkiin.

Maailman terveysjärjestö WHO ja muut kansainväliset asiantuntijat selvittivät keväällä 2017 itsearvioinnin pohjalta Suomen valmiutta vastata laajoihin terveysuhkiin.

Turvallisuuskomitean jäsen, sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee esitteli kokouksessa Suomen terveysturvallisuusjärjestelmän toimintakyvyn ulkoisen kansainvälisen arvioinnin tuloksia. Arvioinnin suositukset viedään osaksi olemassa olevien kansallisten strategioiden ja suunnitelmien toimeenpanoa sekä parhaillaan päivitettävää lainsäädäntöä.

Poikkihallinnollisen terveysturvallisuuden ohjausryhmä raportoi Turvallisuuskomitealle. Ohjausryhmän tehtävänä on tukea kansallista ja kansainvälistä terveysturvallisuuden kehittämistä. Ohjausryhmä toimeenpanee Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa (YTS 2017) terveysturvallisuuden osalta. Kokonaisturvallisuuden toimintamallin mukainen Suomen kansallinen terveysturvallisuuden toimeenpanosuunnitelma valmistuu vuoden 2017 loppuun mennessä.

Suomen poikkihallinnollinen yhteistoiminta on kansainvälisesti ainutlaatuista.

Turvallisuuskomitea seuraa terveysturvallisuuden toimeenpanoa vuosittain yhteiskunnan turvallisuusraportin käsittelyn yhteydessä.