Tiedote: Turvallisuuskomitea hyödyntää asiantuntijaverkostoja ennakoivassa varautumisessa

Viikonlopun aikana on esitetty mediassa Turvallisuuskomitean toimintaa koskevia otsikoita ja viitattu Turvallisuuskomitean ”raporttiin”.

Helsingin Sanomat halusi tehdä jutun hybridivaikuttamisen asiantuntijaryhmän työstä ja käyttää esimerkkinä muistiota mahdollisesta vaaleihin vaikuttamisesta. Turvallisuuskomitean sihteeristö luovutti muistion, koska sen sisällössä ei ole arviomme mukaan mitään salaista.

Mediassa on viitattu raporttiin. Kyseessä on kuitenkin ”työpaperi”, kokoelma asiantuntijoiden näkökulmista, joita Turvallisuuskomitea hyödyntää viranomaisarviossaan. Asiantuntija-arvioita käsitellään osana vuosittain laadittavaa Yhteiskunnan turvallisuusraporttia, joka esitellään tasavallan presidentille ja ulko- ja turvallisuuspoliittiselle ministerivaliokunnalle.

Asiantuntijaverkosto on yksi työkaluistamme ennakoivan varautumisen edistämisessä, joka perustuu asetuksessa määriteltyihin Turvallisuuskomitean tehtäviin. Asiantuntijaryhmässä on viranomaisten lisäksi mm. tutkijoita, elinkeinoelämän edustajia ja toimittajia. Jäsenten kanssa on sovittu, ettei nimilista ole julkinen.