Tiedote: Turvallisuuskomitean kokous 2.9.2019

 

Turvallisuuskomitea kokoontui vuoden 2019 kuudenteen kokoukseensa maanantaina 2.9.2019. Kokouksen pääaiheina olivat kyberturvallisuusstrategian ja kuntien kyberturvallisuuden parantamiseksi tehdyn suosituksen hyväksyminen.

Turvallisuuskomitea hyväksyi kyberturvallisuusstrategian jatkovalmisteluun valtioneuvoston periaatepäätöksenä.

Turvallisuuskomitean suositus kuntien kyberturvallisuuden edistämiseksi:

Viimeaikaiset tapahtumat ovat koetelleet eri tavoin kuntien kyberturvallisuutta. Vastuu toimenpiteistä ja kustannuksien kattamisesta on kunnilla, mutta Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus ja muut viranomaiset tarjoavat kunnille neuvonta- ja tutkintatukea.

Turvallisuuskomitea suosittaa, että kunnat ottaisivat huomioon kyberturvallisuudesta annettuja ohjeita omassa varautumisessaan. Näihin kuuluu muun muassa kyberpoikkeamista mahdollisimman nopeasti tehty ilmoitus Kyberturvallisuuskeskukselle, jotta kyberpoikkeaman kohteeksi joutunut kunta saa apua tilanteesta toipumiseen. Lisäksi on aina suositeltavaa tehdä rikosilmoitus poliisille, jos rikoksen tunnusmerkit täyttyvät.

Oikea-aikainen toiminta koituu sekä kunnan että kuntalaisten eduksi.

Turvallisuuskomitea kokoontuu seuraavan kerran 7.10.2019.