Turvallisuuskomitea käsitteli kokouksessaan Yhteiskunnan turvallisuusstrategian päivitystä

Turvallisuuskomitean vuoden 2017 toinen kokous pidettiin 6.3.2017. Kokouksessa esitettiin tilannekatsaus Yhteiskunnan turvallisuusstrategian (YTS) päivityksen edistymisestä ja aikataulusta. Turvallisuuskomitea totesi työn olevan aikataulussa ja antoi ohjausta jatkotyön tueksi.

Turvallisuuskomitea vastaa Yhteiskunnan turvallisuusstrategian valmistelusta. Vuodelta 2010 olevaa strategiaa päivitetään nyt, jotta Suomi pystyy ylläpitämään varautumisen nykytason ja vastaamaan paremmin pidemmän aikavälin muutoksiin. Päivityksen keskeisin tavoite on kuvata hyvin toimiva suomalainen kokonaisturvallisuuden toimintamalli ymmärrettävästi ja siten, että sitä voidaan soveltaa kaikilla toimintatasoilla. Uusi yhteiskunnan turvallisuusstrategia julkaistaan syksyllä 2017.