Turvallisuuskomitea puskee kyberturvallisuutta parantavia hankkeita eteenpäin

Turvallisuuskomitea julkaisi 20.4.2017 Suomen kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelman, joka kokoaa yhteen julkisen hallinnon merkittävät kyberturvallisuutta parantavat hankkeet ja toimenpiteet vuosille 2017–2020. Ohjelma on jaettu kolmeen kokonaisuuteen, joissa ensimmäisessä ovat johtamiseen, säädöksiin ynnä muihin liittyvät ei-teknisluontoiset toimenpiteet.

Toisessa kokonaisuudessa ovat digitaalisiin palveluihin liittyvät parannustoimet ja kolmannessa kokonaisuudessa jatkuvaluontoiset toimenpiteet, kuten koulutukseen, tutkimukseen ja harjoituksiin liittyvät asiat. – Uusi toimeenpano-ohjelma on koottu niin, että kunkin toimenpiteen haltijan kanssa on käyty kahdenvälinen keskustelu siitä, että jokainen on todellakin valmis sitoutumaan, edistämään ja resursoimaan kyseistä toimenpidettä, kertoo turvallisuuskomitean puheenjohtaja kansliapäällikkö Jukka Juusti. Ohjelmaan kuuluu myös seurantamekanismi. Tavoitteena on vuosittaisen arvioinnin yhteydessä seurata sitä, miten toimenpiteet etenevät. Tämän avulla tarkentuu kuva Suomen kyberturvallisuuden tilasta. Seurannan myötä toimenpiteitä voidaan muokata tavoitetta palvelevasti.

Uusi Kodin kyberopas auttaa turvalliseen liikkumiseen tietoverkoissa

Turvallisuuskomitea on nyt julkaissut toimittaja Jaana Laitisen kirjoittaman Kodin kyberoppaan, joka auttaa kansalaisia liikkumaan turvallisesti internetissä. Opas on perusteos kaikille tietoverkoissa liikkuville. Kodin kyberopas opastaa paitsi oman tietokoneen, lähiverkon ja älykodinkoneiden suojaamiseen, myös turvalliseen maksamiseen ja turvalliseen asiointiin verkkokaupoissa. Lisäksi siinä on konkreettisia neuvoja sosiaalisessa mediassa liikkumiseen, huijareiden tunnistamiseen, yksityisyyden suojaamiseen sekä evästyksiä tilanteisiin, joissa jotain pahaa on jo ennättänyt tapahtua. Internetissä liikkumisen riskit on ilman muuta hyvä tiedostaa, mutta vielä tärkeämpää on nauttia digitaalisten palveluiden iloista ja hyödyistä.

Lisätietoja antavat Turvallisuuskomitean pääsihteeri Vesa Valtonen p. 0295 140700 ja erikoistutkija Pentti Olin 0295 140704.