Turvallisuuskomitean kokous 12.10.

Turvallisuuskomitea kokoontui vuoden seitsemänteen kokoukseen maanantaina 12.10. Kokouksen asialistan aiheet olivat ajankohtaisia ja keskustelua herättäviä.

Sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg alusti turvapaikanhakijatilanteen vaikutuksesta kokonaisturvallisuuteen. Keskustelussa todettiin, että tilanteella on pitkäkestoisia vaikutuksia, mitkä pitää ottaa huomioon jatkotoimenpiteissä. Kotouttaminen ja turvapaikkaprosessin nopeuttaminen koettiin tärkeiksi toimenpiteiksi.

Toisena keskeisenä aiheena oli Yhteiskunnan turvallisuusstrategian päivitystyö, mitä varten Turvallisuuskomiteassa on viimeisen vuoden aikana arvioitu Yhteiskunnan turvallisuusstrategian määrittämiä ministeriöiden strategisia tehtäviä.