Turvallisuuskomitean kokous 12.12.2016

Turvallisuuskomitea kokoontui vuoden yhdeksänteen kokoukseensa maanantaina 12.12.2016. Kokouksen pääaiheina olivat Valtioneuvoston kanslian ajankohtaiskatsaus, sisäisen turvallisuuden strategia, ympäristöministeriön varautumiskatsaus sekä Turvallisuuskomitean toimintasuunnitelma vuodelle 2017.

Viestintäjohtaja Markku Mantila esitti Turvallisuuskomitean jäsenille Valtioneuvoston kanslian ajankohtaiskatsauksen informaatiovaikuttamisesta.

Sisäministeriön projektijohtaja Kimmo Himberg piti alustuksen sisäisen turvallisuuden strategiasta. Himberg esitteli strategian valmisteluprosessia sekä ennakointiosaa, jonka osalta valmistelutyötä ollaan juuri saamassa päätökseen.

Ympäristöneuvos Outi Honkatukia Ympäristöministeriöstä alusti hallinnonalan ajankohtaisista varautumisasioista ja esinnousseista yhteistyötarpeista Pariisin ilmastosopimukseen liittyen.

Turvallisuuskomitean pääsihteeri Vesa Valtonen esitteli yhteiskunnan turvallisuusstrategian päivityksen edistymistä. Lisäksi Turvallisuuskomitea vahvisti toimintasuunnitelmansa vuodelle 2017. Tulevan toimintavuoden keskeisin tehtävä on yhteiskunnan turvallisuusstrategian uudistaminen. Myös viestintää ja kyberturvallisuuden opetusaineistoa kehitetään.

Turvallisuuskomitea kokoontuu seuraavan kerran 13.2.2017.