Turvallisuuskomitean kokous 13.2.2017

Turvallisuuskomitea kokoontui vuoden 2017 ensimmäiseen kokoukseensa maanantaina 13.2.2017. Kokouksen pääaiheina olivat WHO:n terveysturvallisuuden ulkoisen arvioinnin (IHR-JEE) suorittaminen Suomessa ja Yhteiskunnan turvallisuus 2016 -raportin esittely.

Professori Simo Nikkari alusti Turvallisuuskomitean jäsenille Joint External Evaluation (JEE) -arvioinnin aikataulusta ja ohjelmasta. Terveysturvallisuus on tartuntatautien, säteily-, kemikaali- ja biouhkien torjuntaa, jota tehdään poikkihallinnollisesti. Arviointi sisältää kansallisen itsearvioinnin sekä ulkoisen asiantuntija-arvioinnin. Ulkoinen asiantuntijaryhmä muodostuu eri maiden, WHO:n, FAO:n, OIE:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen asiantuntijoista. Tulosten pohjalta tehdään kansallinen suunnitelma terveysturvallisuuden kehittämiseksi.

Turvallisuuskomitean yleissihteeri Jari Kielenniva esitteli Yhteiskunnan turvallisuus 2016 -raportin, joka on katsaus yhteiskuntamme varautumisen tilasta vuonna 2016.

Turvallisuuskomitea kokoontuu seuraavan kerran 6.3.2017.