Henkisen kriisinkestävyyden seminaari 18.5.2015

Turvallisuuskomitea järjesti yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa henkistä kriisinkestävyyttä käsitelleen kutsuvierasseminaarin maanantaina 18.5.2015 Helsingin Säätytalossa. Seminaariin osallistui yli 100 viranomaista, asiantuntijaa sekä median ja järjestöjen edustajaa.

Seminaarin avauspuheenvuorossa presidentti Martti Ahtisaari korosti yhteiskuntien keskeisten ominaisuuksien vaikuttavan niiden kriisinkestokykyyn: oikeudenmukainen yhteiskunta reagoi myös kriisiin oikeudenmukaisesti. Presidentin mukaan kriiseihin reagointi on välttämätöntä, mutta kriiseistä toipuminen on vähintään yhtä tärkeää.

Psykologi ja SPR:n avustustyöntekijä Ferdinand Garoff ja lääkintöneuvos Markus Henriksson Valvirasta käsittelivät puheenvuoroissaan yksilön ja yhteisön kykyä kohdata erilaisia kriisitilanteita ja selviytyä niiden vaikutuksista. Esimerkiksi oikeudenmukaisuuden ja turvallisuuden tunteet, toivo paremmasta, vahva johtajuus sekä osallistumismahdollisuudet auttavat selviytymään kriiseistä.

Mediapaneeli nettisivuille

Median merkitystä kriiseissä pohtineessa paneelikeskustelussa olivat mukana tutkija Anna Haverinen Turun yliopistosta, Ylen vastaava päätoimittaja Atte Jääskeläinen, Helsingin Sanomien toimituspäällikkö Petri Korhonen ja valtioneuvoston viestintäjohtaja Markku Mantila. Panelistit kiinnittivät huomiota erityisesti sosiaalisen median rooliin informaatiovaikuttamisessa, median luotettavuuteen ja median käyttäjien tekemiin valintoihin. Keskustelussa nousi myös esiin toive, että virkamiehet ottaisivat aktiivisemman roolin tiedottamisessa.

Henkisen kriisinkestävyyden tukemista käsitelleeseen paneelikeskusteluun osallistuivat opetusneuvos Irmeli Halinen Opetushallituksesta, SPR:n sosiaalisen hyvinvoinnin asiantuntija Anita Hartikka, Helsingin yliopiston professori Jaakko Hämeen-Anttila sekä erityisasiantuntija Virva Juurikkala ja neuvotteleva virkamies Maire Kolimaa sosiaali- ja terveysministeriöstä. Panelistit totesivat, että henkistä kriisinkestävyyttä voidaan parantaa muun muassa tukemalla kansalaisten kulttuuri-identiteetin rakentumista, huolehtimalla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden toimivuudesta ja ehkäisemällä erityisesti nuorten syrjäytymistä. Keskustelussa tuotiin esille myös esimerkiksi infrastruktuurin toimivuuden ja perustarpeiden täyttymisen merkitys henkiselle kriisinkestävyydelle. Panelistit peräänkuuluttivat eri hallinnonalojen yhteistyötä henkisen kriisinkestävyyden tukemisessa.

Seminaarikeskusteluiden aiheet herättivät paljon kommentteja ja kysymyksiä. Yleisö osallistui keskusteluun aktiivisesti myös sosiaalisen median ja seminaarissa käytössä olleen viestiseinän kautta.

Seminaarin annista koostetaan henkistä kriisinkestävyyttä käsittelevä julkaisu, joka ilmestyy kesäkuussa Turvallisuuskomitean verkkosivuilla.

Turvallisuuskomitea kiittää lämpimästi seminaarin esiintyjiä ja yleisöä osallistumisesta!