Turvallisuuskomitea hyväksyi kokouksessaan VALHA15–16 -harjoitussuunnitelman

Turvallisuuskomitea hyväksyi kokouksessaan 8.6.2015 valtakunnallisen valtionhallinnon valmiusharjoituksen (VALHA15-16) harjoitussuunnitelman.

Harjoitus käynnistyi hallituksen perehdyttämisellä 4.6.2015. Valha-harjoituksen päämääränä on harjoittaa valtionhallintoa ja valtiojohtoa vakavien häiriötilanteiden ja poikkeusolojen edellyttämään yhteistoimintaan. Harjoituksen pääteemana on hybridiuhkiin varautuminen. Harjoitukseen osallistuvat keskushallintotasolla kaikki ministeriöt, tasavallan presidentin kanslia, eduskunta ja oikeuskanslerinvirasto. Harjoitusvalmistelut yhteensovittaa Turvallisuuskomitea. Syksyllä valtioneuvosto ja eri viranomaiset kehittävät toimintoja aiheittain muodostetuissa moduuleissa. Kolmas vaihe toteutetaan alkuvuodesta 2016 ylimmän valtiojohdon ja ministeriöiden soveltavana harjoituksena.

Lisäksi Turvallisuuskomitean kokouksessa käsiteltiin hybridiuhkaa ja siihen varautumista, kansallista riskiarviotyötä sekä jatkettiin Yhteiskunnan turvallisuusstrategian tarkasteluja hallinnonaloittain.