Kaikki mukaan Yhteiskunnan turvallisuusstrategian päivitykseen!

Yhteiskuntamme kohtaa tänä päivänä yhä monimuotoisempia uhkia, joihin on pystyttävä varautumaan entistä tehokkaammin; hybridiuhkat, informaatiovaikuttaminen ja kyberturvallisuuden haasteet ovat vain muutamia esimerkkejä näistä.

Muuttuvan turvallisuusympäristön vuoksi päivitetään myös Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa ja sen uhkamalleja säännöllisin väliajoin. Ensimmäistä kertaa myös kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa Yhteiskunnan turvallisuusstrategian päivitykseen!

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia (YTS 2010) ohjaa viranomaisten ja muiden toimijoiden varautumista ja yhteistoimintaa kriisitilanteissa. Strategian tavoitteena on toimia perustana yhteiskuntamme toimintakyvyn turvaamiselle, Suomen valtion itsenäisyyden säilyttämiselle, sekä kansalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiselle niin normaalioloissa kuin kriisitilanteissakin. YTS:ssä määritellään yhteiskuntamme toimivuuden kannalta tärkeimmät toiminnot, jotka on pystyttävä turvaamaan kaikissa olosuhteissa. Siinä esitellään myös mahdollisia uhkamalleja ja häiriötilanteita, sekä määritellään kriisitilanteisiin viranomaisten ja muiden tahojen vastuita ja tehtäviä.

Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa päivitettäessä halutaan myös korostaa järjestöjen roolia osana yhteiskunnan varautumisjärjestelmää. Järjestöjen merkitys on korostunut vastikään mm. pakolaiskriisin yhteydessä, jolloin järjestöjen toiminta käytännön järjestelyissä sekä yhteiskunnan kriisinsietokyvyn lisäämisessä on ollut merkittävää.

Kokonaisturvallisuus on kaikkien yhteinen asia ja siksi on tärkeää, että mahdollisimman moni taho osallistuisi strategian päivittämiseen. Turvallisuusstrategian sisältöä voi käydä kommentoimassa otakantaa.fi- sivustolla, jossa kysytään mm. mielipidettä nykyisen strategian sisällöstä ja ehdotuksia päivitystä varten.

Kansalaiset:

https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/51/osallistuminen/110/kysely/

Organisaatiot:

https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/51/osallistuminen/114/kysely/

Päivitystyöhön liittyen järjestetään myös avoin kuulemistilaisuus Wanhassa Satamassa (Kanavakatu 5, Helsinki) 25.5. klo 12- 13.30. Ilmoittautuminen osoitteessa:

https://www.webropolsurveys.com/S/1345E93553EB6089.par

Lisätietoja: yleissihteeri Tatu Mikkola, tatu.mikkola@turvallisuuskomitea.fi tai 0295 140702

Den övergripande säkerheten är allas gemensamma sak och därför är det viktigt att så många parter som möjligt är med om att uppdatera strategin. Innehållet i säkerhetsstrategin kan man kommentera på webbplatsen otakantaa.fi, där det bl.a. frågas om åsikter om innehållet i den nuvarande strategin och förslag för uppdateringen.

Medborgarna:

https://www.otakantaa.fi/sv/hankkeet/51/osallistuminen/110/kysely/

Organisationerna:

https://www.otakantaa.fi/sv/hankkeet/51/osallistuminen/114/kysely/

I samband med uppdateringsarbetet ordnas också en öppen hearing i Gamla Hamnen (Kanalgatan 5, Helsingfors) den 25 maj kl. 12–13.30. Anmäl dig på adressen:

https://www.webropolsurveys.com/S/1345E93553EB6089.par

Ytterligare upplysningar ger allmän sekreterare Tatu Mikkola, tatu.mikkola@turvallisuuskomitea.fi eller 0295 140702