Valokuva: sisäministeriön kansliapäällikkö Kirsi Pimiä silmälaseissa ja mustassa paidassa.

Kirsi Pimiä

Kokonaisturvallisuutta yhdessä #7: Sisäinen turvallisuus tehdään yhdessä

Suomi on maailman turvallisin maa ja kansainvälisessä vertailussa sisäisen turvallisuuden tilamme on erinomainen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö meillä olisi useita kehittämiskohteita, tai että nykyinen taso säilyisi samana ilman toimenpiteitä.

Maailma muuttuu jatkuvasti ja turvallisuus sen mukana. Perinteiset uhat pysyvät, mutta muuttuvat yhä monimutkaisemmiksi, minkä koronapandemia on hyvin osoittanut. Globaalit kehityskulut ja niiden mukanaan tuomat uudet uhat haastavat viranomaistoimintaa ja varautumista.

Kaikkien turvallisuustilanne ei ole samanlainen. Syrjäytyminen, sosiaalinen pahoinvointi ja moniongelmaisuus ovat edelleen Suomen sisäisen turvallisuuden suurimpia uhkia.

Toukokuussa julkaistussa valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden selonteossa arvioidaan sisäisen turvallisuuden tilaa ja siihen kohdistuvia muutosvoimia. Selonteossa linjataan tavoitteita ja toimia sen varmistamiseksi, että Suomi olisi maailman turvallisin maa kaikille ihmisille ja ihmisryhmille nyt ja tulevaisuudessa.

Turvallisuutta koskevien päätösten tulee olla pitkäjänteisiä ja niissä tulee huomioida yhteiskunnan muutokset. Turvallisuusongelmia ja erilaisia häiriöitä ennaltaehkäistään ja ratkaistaan parhaiten laajassa yhteistyössä yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa.

Turvallisuusviranomaisten tehokkaalla, yhdenvertaisella ja saavutettavalla toiminnalla varmistetaan, että ihmiset voivat luottaa yhteiskunnan apuun myös vakavimpien uhkien kohdatessa. Sisäisen turvallisuuden palvelujen laadun ja tehokkuuden ylläpitäminen edellyttää panostuksia ja toimivaa laaja-alaista yhteistyötä. Vahva turvallisuuden kokemus arjessa kantaa myös kriisien kohdatessa.

On tärkeää ymmärtää kokonaisuus, kun linjataan, millaista turvallisuutta Suomessa halutaan jatkossa ylläpitää. Turvallinen Suomi tehdään yhdessä.

Kirsi Pimiä
Kansliapäällikkö
Sisäministeriö