Kokonaisturvallisuutta halutaan edistää laajasti

Yhteiskunnan turvallisuusstrategian (YTS 2017) 10 viikkoa kestänyt lausuntoaika päättyi 15. elokuuta. YTS 2017 valmistelua on tukemassa 58 lausuntoa. Lausunnon antajat edustavat laajasti yhteiskunnan eri aloja ja toimijoita. Runsas lausuntomäärä kielii aiheen kiinnostavuudesta ja tärkeydestä sekä toimijoiden aidosta halusta osallistua kokonaisturvallisuuden edistämiseen.

Lausuntojen yleisvaikutelma luonnoksesta on myönteinen ja kiittävä. Asiakirjan jakautumista konseptiosaan ja strategisten tehtävien liitteeksi pidetään voittopuolisesti hyvänä ratkaisuna. Lausunnoissa oli varsin hyvin huomioitu strategian uudet ratkaisut, kuten kansallisen riskianalyysin kytkeminen yhteiskunnan riskiarvioon ja toimialakohtaisten toimeenpano-ohjelmien merkityksen varautumisessa ja valmiuden ylläpidossa.

Kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamalli suomalaisen varautumisen konseptina jalkautuu käytäntöön esimerkiksi kyberturvallisuusstrategian ja sisäisen turvallisuuden strategian toimeenpano-ohjelmien sekä huoltovarmuuspäätöksen toimeenpanon myötä.

Lausuntojen pohjalta strategialuonnos päivitetään käsiteltäväksi Turvallisuuskomiteassa 20.9.2017. Komitean käsittelyssä linjataan myös valtioneuvoston periaatepäätösvalmistelun aikataulu.

Turvallisuuskomitean sihteeristö kiittää kaikkia lausunnonantajia. Lausunnot edistävät merkittävästi yhteistä tavoitettamme: #Yhdessä #Turvallinen #Suomi

YTS2017 päivitysprosessin kuvaus: www.turvallisuuskomitea.fi/index.php/fi/yhteiskunnan-turvallisuusstrategia-2017