YTS 2017 virallinen lausuntokierros päättyy

YTS 2017 päivitysprosessi on ollut virallisen lausuntokierroksen vaiheessa, joka päättyy 15.8. Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa (YTS) eri hallinnonalojen varautuminen sovitetaan yhteen. Strategian tavoitteena on turvata yhteiskunnan toimintakyky, säilyttää Suomen valtion itsenäisyys ja edistää kansalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia.

Lausuntojen pohjalta strategian päivitys etenee ja siirtyy Turvallisuuskomitean käsittelyyn. Turvallisuuskomitea kiittää lausunnonantajia.

YTS2017 päivitysprosessin kuvaus: www.turvallisuuskomitea.fi/index.php/fi/yhteiskunnan-turvallisuusstrategia-2017