Pasi Kostamovaara, Rajavartiolaitoksen päällikkö

Pasi Kostamovaara

Kokonaisturvallisuutta yhdessä #10: Rajaturvallisuus pandemian aikana

Rajavartiolaitos – yhteiskunnan turvana kaikissa oloissa. Tämän pitkäaikaisen tunnuslauseemme sisältö on konkretisoitunut jälleen uudella tavalla koronapandemian aikana. Maaliskuussa viime vuonna käynnistimme parissa vuorokaudessa ennen näkemättömän laajan rajaoperaation siirtämällä useita satoja rajavartijoita ulkorajoilta sisärajojen valvontaan. Siitä lähtien Rajavartiolaitos on rajoittanut rajaliikennettä ulko- ja sisärajoilla pandemian leviämisen estämiseksi valtioneuvoston päätösten mukaisesti.

Poikkeuksellinen tilanne ei ole tietenkään millään tavalla vähentänyt vastuutamme muiden turvallisuustehtäviemme hoitamisesta. Koko pandemian ajan olemme pelastaneet merellä ihmisiä ja torjuneet ympäristövahinkoja. Myös sotilaallisen maanpuolustuksen tehtävistä on huolehdittu. Olemme myös täyttäneet kansainväliset velvoitteemme osallistumalla täysipainoisesti Euroopan unionin raja- ja meriturvallisuusvirasto Frontexin operaatioihin pääasiassa Välimerellä.

Koronapandemia on korostanut suomalaisen kokonaisturvallisuuden mallin tärkeyttä. Koronavirus on kyetty pitämään hallinnassa yhteiskunnan eri toimijoiden laajalla yhteistyöllä.  Suomalaisessa tekemisen kulttuurissa korona-ajasta saadut opit siirtyvät nopeasti kriisivarautumisen kehittämistyöhön. Jo nyt voikin sanoa, että yhteistyöhön nojautuvaa kriiseihin varautumista on todella kehitettävä. Kriisin koskettaessa laaja-alaisesti useita hallinnonaloja, on erityisesti kyettävä huolehtimaan siitä, että kriisijohtamisen koordinaatio on tehokasta sekä keskus- että aluetasolla, mutta myös niiden välillä. Yhteistyön sujuvuus on kriittinen menestystekijä, mutta silläkään ei voida ratkaista kaikkea: on myös huolehdittava siitä, että turvallisuuden toimijoiden perusvalmius ja -toimintakyky pidetään sillä tasolla, että se mahdollistaa nopeat ja riittävän laajat toimenpiteet uhkien vaikutusten estämiseksi.

Pasi Kostamovaara
Päällikkö
Rajavartiolaitos