Valokuva: Maanpuolustuskoulutuksen toiminnanjohtaja (1.8.2021-), prikaatinkenraali Antti Lehtisalo.

Antti Lehtisalo

Kokonaisturvallisuutta yhdessä #14: Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus

Suomalaista kokonaisturvallisuuden toimintatapaa ihaillaan muualla maailmalla. Se perustuu tiiviiseen yhteistyöhön viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen välillä. Nyt viimeisimpänä koronatilanne on tuonut näkyväksi sen, miten merkittävä rooli toimivalla yhteistyöllä on meidän kaikkien turvallisuuden rakentamisessa.

Järjestöt Suomessa kouluttavat, harjoittelevat ja ylläpitävät turvallisuusosaamista. Osaaminen ja harjoittelu tuottavat resilienssiä, eli kykyä selviytyä ja sopeutua ennakoimattomiin ja yllättäviin muutostilanteisiin.

Hyvä turvallisuusosaaminen tuottaa kriisinsietokykyä. Turvallisuudella ei tarkoiteta pelkästään riskien ja uhkien poissaoloa, vaan sitä että yksilö voi luottaa omiin, yhteisön sekä yhteiskunnan kykyyn suojautua uhkia vastaan ja toimia kriisitilanteessa.

Varautumista, koulutusta ja harjoittelua tulee siis pitää yllä jatkuvasti. Luottamusta ja henkistä kriisinkestävyyttä rakennetaan osaamisella ja oikealla tiedolla. Suomalaiset ovat tutkimuksissakin sanoneet, että yksi suurimmista turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä on ”jokainen ihminen itse”.

Tule sinäkin mukaan rakentamaan yhteistä turvallisuuttamme. Laajasta järjestökentästä löytyy jokaiselle sopiva tapa olla mukana. Maanpuolustuskoulutus MPK järjestää monipuolista turvallisuuskoulutusta niin yksilöille kuin erilaisille yhteisöille. Kaikki turvallisuudesta kiinnostuneet ovat tervetulleita koulutuksiin.