Valokuva: Kuntaliiton varautumisen ja turvallisuuden erityisasiantuntija Ari Korhonen

Ari Korhonen

Kokonaisturvallisuutta yhdessä #20: Kuntien tilannekuvan kehittäminen

Tervehdys täältä kuntaliitosta! Minun nimeni on Ari Korhonen ja toimin kuntien varautumisen ja turvallisuuden erityisasiantuntijana. Tänään videoblogissa keskustellaan alueellisesta tilannekuvatiedosta ja erityisesti kuntien roolista siinä.

Kun syntyy häiriötilanne, tarvitaan tilannekuvatietoa. Sen pitää olla reaaliaikaista, mielellään systemaattisesti kerättyä ja tehokkaasti välittyvää. Meillä on alueellisesti erilaisia toimijoita, jotka keräävät tilannekuvaa häiriötilanteesta riippuen. Niitä voivat olla pelastuslaitos, poliisi, rajavalvonta, sairaanhoitopiirit, aluehallintovirasto.

Kuntien näkökulmasta, kun asiaa on tarkasteltu nimenomaan covid-aikana, on havaittu, että tilannekuvatieto on kuntiin välittynyt pääasiallisesti median kautta sekä julkisista lähteistä. Tämä ei luonnollisesti ole mahdollista kaikissa häiriötilanteissa, vaan tiedonvaihdolle tulisi olla myös ei-julkisia kanavia.

Tiedonvaihdon kehittämisestä on käyty erittäin hyviä keskusteluja yhteistyössä valtioneuvoston tilannekeskuksen kanssa. Valtioneuvoston tilannekeskus tuottaa keskushallinnon tarpeisiin yleistä tilannekuvatietoa.

Kehittämistä vielä ehdottomasti tarvitaan, mutta nyt ollaan oikealla tiellä. Seuraavassa vaiheessa pitäisi luoda järjestelmä, missä voitaisiin digitaaliselle alustalle kerätä tätä tietoa systemaattisemmin ja sen lisäksi tarvitaan mahdollisesti myös lainsäädännön kehittämistä salassa pidettävän tiedon vaihtamisen osalta. Hyvällä yhteistyöllä näitäkin asioita saadaan eteenpäin. Kiitoksia!

Ari Korhonen
Varautumisen ja turvallisuuden erityisasiantuntija
Kuntaliitto