Sami Rakshit

Kokonaisturvallisuutta yhdessä #23: Ammattimaisen verkkohuumekaupan torjunta vaatii edelläkävijyyttä viranomaisilta

 

Ihmisten mahdollisuus matkustaa ympäri maailmaa on vaivattomampaa kuin koskaan ennen. Suomi on osa kansainvälistä maailmantaloutta. Rahoitusmarkkinat ovat täysin riippumattomia kansallisvaltioista. Tavara, pääomat, ihmiset liikkuvat vapaasti.

Maamme rajoilla tapahtuva valvonta on parasta suojaa yhteiskunnallemme. Tulli valvoo rajoja, ettei vaarallisia aineita päädy meidän yhteiskuntamme markkinoille. Tulli tutkii tullirikoksia, joita ovat muun muassa talousrikokset, huumausainerikokset, muut rajat ylittävään tavaraliikenteeseen liittyvät rikokset. Tällaisen kansainvälisen huumausainerikollisuuden takana on pääsääntöisesti aina ammattimainen ja järjestäytynyt rikollisuus. Ammattimainen ja järjestäytynyt rikollisuus pyrkii hyväksikäyttämään laillisen ulkomaankaupan rakenteita ja ihan normaaleja maksujärjestelmiä.

Kansainvälinen huumausainerikollisuus on onnistunut omaksumaan myös uudet teknologiat ja verkkomaailman mahdollisuudet. Myös viranomaisten on pystyttävä reagoimaan tähän. Viranomaisten on pystyttävä tekemään tiedonhankintaansa niillä paikoilla, missä rikolliset viestivät, missä rikolliset tekevät kauppansa. Kun viranomaiset pystyvät puuttumaan isoihin kauppapaikkoihin, rikolliset siirtävät toimintansa saman tien muualle, kuten anonyymeihin keskustelupalstoihin, sosiaalisen median alustoihin, suljettuihin keskusteluryhmiin, erilaisiin sellaisiin paikkoihin, mitkä tarjoavat käyttäjälle suojaa ja anonymiteettiä.

Tulli on pystynyt reagoimaan tähän muutokseen. 2010-luvun ajan verkkoon on syntynyt ja perustettu suomalaisia kauppapaikkoja kansainvälisten kauppapaikkojen rinnalle. Viimeisen seitsemän vuoden aikana Tulli on pystynyt paljastamaan kolmisenkymmentä, erilaista suomalaista sivustoa ja kaikki suurimmat myyjät anonyymeillä sivuilla.

Kansainvälinen yhteistyö on kansainvälisen rikollisuuden torjunnan ytimessä. Tullille se on luonteenomaista. Tulli on osa Euroopan Unionin tullijärjestelmää ja samalla myös osa eurooppalaista lainvalvontajärjestelmää.

Tulevaisuudessa huumausainerikollisuus on entistä enemmän verkossa. Verkkoympäristön mahdollisuudet tarjoavat rikollisuudelle lisää mahdollisuuksia. Viranomaisten on seurattava tässä. Uusi teknologia ja verkkoympäristön mahdollisuudet on pystyttävä hyödyntämään myös jatkossa ja se vaatii viranomaisilta jatkuvaa kehittämistä.

Uskon, että panostamalla verkossa tapahtuvaan rikollisuuden torjuntaan, pystymme vaikuttamaan merkittävästi kansalaisten turvalliseen arkeen ja yritysten yhdenmukaisiin toimintaedellytyksiin. Tähän Tulli panostaa.

Sami Rakshit
Valvontaosaston johtaja
Tulli