Koulutushanke vaalivaikuttamisesta puolueille ja viranomaisille

Oikeusministeriö, valtioneuvoston kanslia ja Turvallisuuskomitean sihteeristö ovat käynnistäneet hankkeen, jossa tavoitteena on lisätä puolueiden, viranomaisten ja kansalaisten tietoisuutta vaalivaikuttamisesta.

Demokratian kannalta luottamus vaalijärjestelmään on olennaista. Suomessa luottamus vaalijärjestelmään on korkealla tasolla. Vaalivaikuttamista tutkitaan ja siitä keskustellaan kansainvälisesti paljon. Ilmiö herättää myös huolta demokratian toimivuuden kannalta. Viranomaisten myös Suomessa tulee varautua ilmiöön osana vaalijärjestelmää ja siihen liittyviä varautumistoimia.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa luottamusta vaalijärjestelmään ja yhteiskunnan varautumiseen. Hankkeessa laaditaan vaalivaikuttamiseen varautumista tukeva, eri kohderyhmiä palveleva opetusaineisto. Hankkeessa koulutetaan eri kohderyhmiä vaalivaikuttamisesta ilmiönä sekä varautumiskeinoista.

Hankkeen keskeisinä kohderyhminä ovat poliittiset puolueet ja vaaliviranomaiset. Oikeusministeriö järjesti jo viime syksynä puolueille kaksi tilaisuutta vaalivaikuttamisesta.

Lisätietoja:

vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, oikeusministeriö, puh. 0295 150 128, sähköposti etunimi.sukunimi@om.fi,

pääsihteeri Vesa Valtonen, turvallisuuskomitea, puh. 0295 140 700, sähköposti etunimi.sukunimi@turvallisuuskomitea.fi