Tiedote: Kyberturvallisuuden sanasto nyt kaikkien saatavilla

Turvallisuuskomitea kokoontui vuoden 2018 viidenteen kokoukseensa maanantaina 11.6.2018. Kokouksessa hyväksyttiin Kyberturvallisuuden sanasto. Se on merkittävä apuväline niin kyberturvallisuusammattilaisille kuin muille aiheesta kiinnostuneille.

Turvallisuuskomitean sihteeristö ja Huoltovarmuuskeskus käynnistivät toukokuussa 2017 Sanastokeskuksen kanssa sanastoprojektin keskeisistä tietoturva- ja kyberturvallisuuden käsitteistä. Projektin tavoitteena oli selventää käsitteitä, yhdenmukaistaa suomenkielisiä termejä ja antaa niille vieraskielisiä vastineita. Projekti on ollut osa kyberstrategian toimeenpanoa ja sen on rahoittanut Huoltovarmuuskeskus.

Turvallisuuskomitean sihteeristö ohjasi asiantuntijaryhmää, johon kuului 13 jäsentä eri organisaatioista. Ryhmä kokoontui kolmetoista kertaa ja virallisella lausuntokierroksella annettiin viisitoista lausuntoa. Lopputuloksena on kyberturvallisuuden sanasto, jossa on esitetty käsitekaaviona ja termeinä noin 80 eri aihepiiriin kuuluvan käsitteen tiedot.  Sanastoa ylläpidetään Sanastokeskuksen termipankissa ja sitä tullaan päivittämään tarpeen mukaan.

”Kyberturvallisuuden käsitteistö on osoittautunut parin vuosikymmenen aikana varsin vaihtelevaksi. Tilannetta on hankaloittanut kansainvälisen käsitteistön vaihtelevuus ja muutokset sekä niiden erilaiset käännös- ja käyttötavat, kertoo Huoltovarmuuskeskuksen infrastruktuuriosaston johtaja Sauli Savisalo.

Kyberturvallisuuden merkityksen lisääntyessä on tärkeää yhtenäistää sitä koskevaa toimintaa. Sanaston luominen on tärkeää, jotta kyberturvallisuuteen liittyvistä ilmiöistä ja asioista kyetään puhumaan samoilla termeillä. ”Yhteisellä käsitteistöllä varmistetaan se, että yksityiskohdissakin puhumme ja tarkoitamme samoja asioita. Näin seuraa yhteisen toiminnan tehokas lopputulos”, Savisalo summaa.

Sanasto helpottaa myös kotimaista tutkimusta ja avaa kybertoimintaympäristöä ihmisille. On tärkeää, että yhä useampi voi seurata kyberturvallisuuteen liittyvää keskustelua ja ymmärtää ilmiön viestinnässä usein käytettyjä termejä ja käsitteitä.

Lisätiedot:

Pääsihteeri Vesa Valtonen, Turvallisuuskomitean sihteeristö, 0295 140 700, vesa.valtonen@turvallisuuskomitea.fi

Erikoistutkija Pentti Olin, Turvallisuuskomitean sihteeristö, 0295 140 704, pentti.olin@turvallisuuskomitea.fi

 

Kyberturvallisuuden sanasto Turvallisuuskomitean sivuilla