Luonnos Yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta 2024 (YTS2024) lausuntokierrokselle

Yhteiskunnan turvallisuusstrategian 2024 (YTS2024) luonnos on lähetetty lausuntokierrokselle.

Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa kuvataan kokonaisturvallisuuden toimintamalli, jossa yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehditaan viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistoimintana.

Lausuntokierroksen tarkoituksena on kerätä kokonaisturvallisuuden toimijoilta mahdollisimman laaja-alaisesti näkemyksiä strategialuonnoksen kehittämiseksi ja viimeistelemiseksi.

Lausunnot pyydetään antamaan Lausuntopalvelu.fi:ssä viimeistään maanantaina 9.9.2024.

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia on tarkoitus hyväksyä valtioneuvoston periaatepäätöksenä loppuvuodesta 2024.