Ministeriöiden kyberturvallisuustehtävät

Turvallisuuskomitea hyväksyi kokouksessaan 10.2.2014 ministeriöiden kyberturvallisuustehtävät.  Tehtävien määrittäminen on osa kyberturvallisuusstrategian (Valtioneuvoston periaatepäätös 24.1.2013) toimeenpanoa.  Strategian mukaisesti kukin hallinnonala on määrittänyt vastuita ja tehtäviä omista lähtökohdistaan.

Lue tästä ministeriöiden kyberturvallisuustehtävistä PDF-formaatissa:

Ministeriöiden kyberturvallisuustehtävät