Kuntien ja aluehallintotason varautuminen

Turvallisuuskomiteassa on valmisteltu kuluvana vuonna varautumisen kehittämistä erityisesti kuntien ja aluetason näkökulmista turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon (2012) linjausten mukaisesti.

Nykytilan kartoittamiseksi komitea järjesti kutsuseminaarin 13.8.2013. Turvallisuuskomitea on laatinut suosituksen valtioneuvostolle ja ministeriöille varautumisen kehittämisestä seminaarin annin ja muun aineiston perusteella. Suosituksissa keskitytään kaikkia koskevan varautumisen yhteistoiminnan ja koordinaation kehittämiseen keskushallintotasolta alkaen. Pitemmän aikavälin kehittäminen edellyttää laajempaa valmistelua, jossa komitean esityksen mukaisesti painopiste olisi seuraavalla hallituskaudella alueiden ja paikallisen tason varautumisen kehittämisessä.

Suositus on luettavissa kokonaisuutena:

TK suositus varautumisen kehittämiseksi