Sähköriippuvuus modernissa yhteiskunnassa -verkkojulkaisu

Yhteiskuntamme on nykyisin riippuvainen erilaisista sähköisistä järjestelmistä. Lähes kaikki toimintomme tarvitsevat sähköä. Häiriöttömän sähkönsaannin lisäksi myös tietotekniikka ja tiedonsiirtotekniikka ovat yhä tärkeämpiä.

Sähköriippuvuus ja kyberuhkat kietoutuvat näin entistä tiiviimmin toisiinsa. Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa todetaan, että voimahuollon sekä tietoliikenteen ja tietojärjestelmien vakavat häiriöt – kyberuhkat – ovat koko yhteiskunnan toiminnalle sekä kaikelle kriittiselle teollisuus- ja palvelutuotannolle keskeisimmät uhkat. Valtaosa yhteiskunnan kriittisistä toiminnoista perustuu juuri sähköiseen tiedonsiirtoon ja tietovarastojen käyttöön. Tämä julkaisu pyrkii hahmottamaan kuinka sähköriippuvaisia olemme ja antamaan ratkaisuja häiriöihin varautumiseen.

Lataa julkaisu tästä:

Verkkojulkaisu – Sähköriippuvuus modernissa yhteiskunnassa