Talous ja turvallisuus aiheena Turvallisuuskomitean kokouksessa 9.11.

Turvallisuuskomitean kokouksessa 9.11. yksi käsitellyistä aiheista oli talouden ja turvallisuuden suhde.

Asiasta alusti Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen. Hänen esityksensä runko löytyy Suomen Pankin sivuilta.

Hakkarainen totesi esityksessään, että yhä useammin syyt taloudelliseen epävakauteen löytyvät kotimaasta. Varautumisen näkökulmasta kansainvälisten ja erittäin keskinäisriippuvien rahoitusmarkkinoiden vakaa toiminta on yhteiskunnan toimivuuden kannalta erittäin tärkeää. Siksi onkin tärkeää ymmärtää, että turvallisuutta vahvistavaa talouspolitiikkaa on mahdollista toteuttaa vain kansainvälisen yhteistyön kautta.